Elfordonsoffensiven

Green EFO logo

Power Circle har tillsammans med sina partnerföretag i flera år genomfört aktiviteter med syfte att förbättra förutsättningarna för eltrafik. Erfarenheter som nu sammanställts kan användas för att på bästa sätt hjälpa Sveriges regioner att ta nästa steg och skapa verkliga affärsmöjligheter för näringslivet och det offentliga.

Projektet syftar till att höja koncentrationen av elfordon på ett antal, väl organiserade platser genom elbils- och laddningsinfrastrukturinitiativ där demoplatserna fungerar som skarpa miljöer för elfordonsmarknadens aktörer. Studier över fordonsanvändning och rörelsemönster samt andra intressanta aspekter kan göras samtidigt som det också kommer generera ytterligare viktig kunskap om användarbeteende och förbättringspotential.

Projektet genomförs i samverkan med flera av Power Circle´s partnerföretag i fem regioner; Västerås, Ludvika, Gävle, Falun och Östersund. Mer information om de lokala aktiviteterna finns hos High Voltage ValleyElbil Falun och Västerås Climate Challenge.

Några av resultaten från projektet:

Snabbladdare

Inom projektet har snabbladdare etablerats i fyra städer. Dessa är Västerås (CHAdeMO, Stansargränd), Ludvika (CHAdeMO, Fredsgatan), Gävle (CHAdeMO, Förrådsgatan), Falun (CHAdeMO/CCS, Bataljonsvägen). Inom projektet planeras för ytterligare snabbladdare samt eventuellt en uppgradering av befintliga normalladdare till laddstationer med kommunikation och typ2-uttag.

Taxiförsök

Tillsammans med Gävle Taxi och Gävle Energi pågår ett försök med eltaxi i Gävle. Med hjälp av flera snabbladdningar under dagen är målsättningen att få en hög beläggningsgrad på taxibilen, som är en Nissan Leaf. Bilen har hittills haft över 2 000 drifttimmar, och används främst till färdtjänstresor etc. Tillsammans med Högskolan i Gävle utvärderas passagerarnas såväl som chaufförernas intryck och åsikter om taxiresan.

En glädjande konsekvens av taxiförsöket har Gävle Taxi också beslutat sig för att köpa in ytterligare en elektrisk taxi. För att få upp nyttjandegraden ytterligare har taxibolaget valt en bil med större batteri, en Tesla Model S.

Elfordonssalonger

Elfordonssalongerna är informationsspridning, själva missionerandet. Tillsammans med lokala aktörer har inte mindre än 12 salonger anordnats, med seminarier, utställningar och provkörningar. Syftet med salongerna är att öka medvetenheten bland politiker, kommunala tjänstemän, företag och privatpersoner i de olika regionerna.

Sammantaget har ytterligare aktiviteter och försök genomförts, bland annat inom turism, hyrbilar, kollektivtrafik och bilpooler.

Nytt från våra partners