Läs mer om artikeln Batterier i framtidens elsystem
Concept of energy storage system. Renewable energy - photovoltaics, wind turbines and Li-ion battery container in morning fresh nature. 3d rendering.

Batterier i framtidens elsystem

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Rapport

I denna syntesrapport om batterier i framtidens elsystem har Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten sammanställt insikter från projekt inom forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL. Rapporten visar på den bredd av applikationer batterier…

Fortsätt läsaBatterier i framtidens elsystem
Läs mer om artikeln Batterier i elnätet
Blue translucent battery and circuit image

Batterier i elnätet

Enligt en ny studie som genomförts under ledning av Power Circle har batterilager en stor potential att kunna bidra på olika sätt i energisystemet, bland annat genom att lösa problem…

Fortsätt läsaBatterier i elnätet
Läs mer om artikeln Laddat för kunskap
Green Emobility.se background wallpaper

Laddat för kunskap

Enligt utförda studier krävs upp till en miljon elfordon på vägarna år 2030 för att uppfylla målet om fossiloberoende fordonsflotta. Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider…

Fortsätt läsaLaddat för kunskap