Smart laddning på Gotland

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Rapport

När elektrifieringen av transportsektorn tar fart riskerar elnäten att inte räcka till, men genom smartare laddning skulle många problem kunna undvikas. En ny rapport framtagen av Power Circle på uppdrag…

Fortsätt läsa Smart laddning på Gotland
Batterier i framtidens elsystem
Concept of energy storage system. Renewable energy - photovoltaics, wind turbines and Li-ion battery container in morning fresh nature. 3d rendering.

Batterier i framtidens elsystem

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Rapport

I denna syntesrapport om batterier i framtidens elsystem har Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten sammanställt insikter från projekt inom forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL. Rapporten visar på den bredd av applikationer batterier…

Fortsätt läsa Batterier i framtidens elsystem
Batterier i elnätet
Blue translucent battery and circuit image

Batterier i elnätet

Enligt en ny studie som genomförts under ledning av Power Circle har batterilager en stor potential att kunna bidra på olika sätt i energisystemet, bland annat genom att lösa problem…

Fortsätt läsa Batterier i elnätet
Smart Grid Innovation Platform
Gray image of spider web lines

Smart Grid Innovation Platform

Power Circle har genomfört en förstudie som syftat till att skapa underlag för ett framtida näringslivskluster för internationalisering inom smarta elnät. Forum för Smarta Elnät, Teknikföretagen, Innoenergy och Net Port…

Fortsätt läsa Smart Grid Innovation Platform
Elnätets roll i framtidens energisystem
Power grid in front of a sunset and blue sky

Elnätets roll i framtidens energisystem

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Rapport

Syfte Projektet är en direkt fortsättning på vårt tidigare projekt KAN. Målet är att öka kunskapen hos nätägare och vindkraftsbransch om smart nätteknik och ökad systemintegration till fördel för en fortsatt satsning på…

Fortsätt läsa Elnätets roll i framtidens energisystem
Lokala energilager i distributionsnäten
Multiple transmission tower with orange sky background

Lokala energilager i distributionsnäten

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Rapport

Energilagring med batterier är det nya svarta – inte minst -sedan Elon Musk och Tesla gav sig in i leken. Men hur kommer lokal energilagring med batterier egentligen att påverka…

Fortsätt läsa Lokala energilager i distributionsnäten
LINUS – Laddinfrastruktur i Norge ur ett Sverigeperspektiv
Multiple docked gray electric cards charging

LINUS – Laddinfrastruktur i Norge ur ett Sverigeperspektiv

I över tjugofem år har norska elfordonsförare kört och laddat sina fordon på publika laddningsstationer runtom i landet. Detta innebär att de har en lång erfarenhet jämfört med Sverige inom…

Fortsätt läsa LINUS – Laddinfrastruktur i Norge ur ett Sverigeperspektiv
Kunskapshöjande aktiviteter kring nya nättekniker
Electric power tower with pink blue sky in the background

Kunskapshöjande aktiviteter kring nya nättekniker

Projektet ska skapa ett forum för nätägare där information om smart grids och viktiga exempel kan lyftas fram. Projektet kommer även skapa med lättillgänglig information för allmänheten om hur elnätssystemet och…

Fortsätt läsa Kunskapshöjande aktiviteter kring nya nättekniker
Laddat för kunskap
Green Emobility.se background wallpaper

Laddat för kunskap

Enligt utförda studier krävs upp till en miljon elfordon på vägarna år 2030 för att uppfylla målet om fossiloberoende fordonsflotta. Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider…

Fortsätt läsa Laddat för kunskap
Energilager i energisystemet
Gold Lithium symbol image

Energilager i energisystemet

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Rapport

Sammanfattning Energilager har stor potential att bidra till ett hållbart energisystem. De nyttor som energilager tillför kan delas upp dels per tidsintervall som de tillför nytta och dels per ägare…

Fortsätt läsa Energilager i energisystemet