Utmaningar och möjligheter för framtidens distributionsnät

Denna syntesrapport är framtagen inom ramen för projektet Främja Framtidens elsystem, Power Circles stödprojekt för spridning och nyttiggörande av resultaten från Framtidens elsystem, Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram för insatser för FoI på elsystemområdet.  Rapporten ska…

Fortsätt läsaUtmaningar och möjligheter för framtidens distributionsnät

Elbilsåret 2023

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Rapport

Med över en halv miljon laddbara fordon på vägarna och en publik laddinfrastruktur som växt i snabb takt, har elbilsåret 2023 varit händelserikt. I sammanfattningen Elbilsåret 2023 beskriver Power Circle utvecklingen och…

Fortsätt läsaElbilsåret 2023

Vehicle to Everything

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Rapport

I denna syntesrapport, som är framtagen av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten, presenteras en översikt över dagens frågeställningar och forskningsområden, aktiva forskningsmiljöer och finansiärer, samt behovsområden för framtida forskning kopplad till…

Fortsätt läsaVehicle to Everything