Läs mer om artikeln ENARD – Electric Network Analysis,	 Research and Development
Power grid along fields filled with yellow flowers with blue sky background

ENARD – Electric Network Analysis, Research and Development

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Rapport

ENARD-projektets huvudsyfte var att fånga in andra länders erfarenheter inom smarta elnät och att genom ökat utbyte med andra länder utveckla svenska insatser på området. ENARD utvecklades till en allsidig…

Fortsätt läsaENARD – Electric Network Analysis, Research and Development
Läs mer om artikeln ENARD – Electric Network Analysis,	 Research	and Development
Power grid along fields filled with yellow flowers with blue sky background

ENARD – Electric Network Analysis, Research and Development

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Projekt

ENARD-projektets huvudsyfte var att fånga in andra länders erfarenheter inom smarta elnät och att genom ökat utbyte med andra länder utveckla svenska insatser på området. ENARD utvecklades till en allsidig…

Fortsätt läsaENARD – Electric Network Analysis, Research and Development