Framtidsråd: Kapacitetsutmaningen i elnätet

Bild framtidsråd 23 feb

Den 23 februari är alla partners välkomna till nästa framtidsråd*. Frågan om hur ska vi lösa kapacitetsutmaningen i elnäten är högaktuell idag. På detta framtidsråd kommer vi diskutera olika perspektiv på frågan och exempel på goda lösningar. Diskussionerna kommer även bistå Power Circle i sammanställandet av remissvar på Ei:s rapporter Kapacitetsutmaningen i elnäten och Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet. Information om anmälan går ut per e-post till dig som är partner.

*Framtidsråd är exklusiva nätverksträffar för partners i Power Circle.

Nytt från våra partners