Framtidsråd: Kapacitetsutmaningen i elnätet

Bild framtidsråd 23 feb

Den 23 februari är alla partners välkomna till nästa framtidsråd*. Frågan om hur ska vi lösa kapacitetsutmaningen i elnäten är högaktuell idag. På detta framtidsråd kommer vi diskutera olika perspektiv på frågan och exempel på goda lösningar. Diskussionerna kommer även bistå Power Circle i sammanställandet av remissvar på Ei:s rapporter Kapacitetsutmaningen i elnäten och Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet. Information om anmälan går ut per e-post till dig som är partner.

*Framtidsråd är exklusiva nätverksträffar för partners i Power Circle.

Nytt från våra partners

Compleo ansluter till Power Circles partnernätverk  

Power Circles partnerkrets växer när Compleo nu välkomnas till nätverket. Med erfarenhet av att bygga laddstationer sedan 2009 är Compleo en hårdvaruleverantör och producerar laddstationer som levererar upp till 200 kW.  Compleo, med bas i Tyskland, är idag aktiva

Läs mer »