Forum energigemenskaper

energigemenskaper

Den 8 oktober arrangerar Power Circle tillsammans med Svensk Solenergi en träff för att prata om energigemenskaper.

Svensk Solenergi har under våren arrangerat ett forum där frågor kopplade till energigemenskaper har diskuterats, och många aktörer skickade innan sommaren in sina tankar om just detta i remissen om Ren energi.

Tillsammans har vi beställt en sammanställning om vad olika aktörer tyckte om energigemenskaper i sina remissvar. Den 8 okrober redovisas svaren från detta uppdrag och vi bjuder in till denna träff för att utbyta tankar och diskutera vad som är ett bra nästa steg i arbetet framåt. Anmäl dig här >>

==========

Ta del av presentationen från seminariet

Nytt från våra partners