Konferens: Framtidens Elsystem

framtidenselsystem_text

Den 21 oktober kl 10:00-15:15 arrangerar Power Circle och Fossilfritt Sverige, på uppdrag av Energimyndigheten, den andra upplagan av den uppskattade heldagskonferensen Framtidens Elsystem. Med utgångspunkt i forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL presenteras några av de mest spännande projekten i det svenska elsystemet just nu. Nytt för i år är att konferensen sker online – med stort fokus på interaktivitet och nätverkande för att skapa en utvecklande mötesplats i det digitala formatet.

Med konferensen Framtidens Elsystem vill Power Circle och Fossilfritt Sverige höja kunskapen i branschen genom att lyfta fram konkreta exempel på teknik och lösningar som bidrar till att framtidssäkra elsystemet. Under konferensen kommer Fossilfritt Sverige att presentera sin strategi för hållbar batterivärdekedja, samt ta emot inspel till det påbörjade arbetet med en strategi för vätgas och ammoniak.

Programmet kommer bjuda på insikter från flertalet projekt, men utrymme ges också till paneldiskussioner och samtal med forskare, innovatörer, utvecklare, etablerade aktörer inom industrin, samt nya innovativa bolag. Dessutom kommer det bjudas på framtidsspaningar och inspirerande samtal om innovationskraft och utvecklingsbehov framåt.

Konferensen riktar sig brett till branschen med målsättning om en dialog mellan elnätsbolag, industrin, teknik- och tjänsteleverantörer, forskningsinstitut, myndigheter och andra verksamheter med intresse för ett hållbart och flexibelt elsystem. Mer information om program och talare kommer inom kort, men du kan anmäla dig till konferensen redan nu!

Besök kunskapsportalen Framtidens Elsystem.

Se videoinspelningar från konferensen Framtidens Elsystem 2018 här.

Framtidens Elsystem arrangeras av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten, för att sprida och nyttiggöra kunskapen inom forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL.

Nytt från våra partners