Framtidsråd: Vad händer när allt fler går off-grid?

Off-grid

Den 9 juni är alla partners välkomna till nästa framtidsråd*. Temat på framtidsrådet är Vad händer när allt fler går off-grid?, och vi kommer genom en workshop att fördjupa oss i frågeställningar som rör konsekvenser och drivkrafter för att gå off-grid. Resultatet från ett pågående exjobb kommer att presenteras samt inspel från partners som arbetar med frågan. Information om anmälan går ut per e-post till dig som är partner.

*Framtidsråd är exklusiva nätverksträffar för partners i Power Circle.

Nytt från våra partners