Frukostseminarium: Nya tekniker som gör elsystemet smartare

Frukostseminarium

Vad är vehicle to grid? Vart står tekniken idag? Kan nya komponenter i elsystemet bidra med stödtjänster? På vilket sätt? Vad krävs för att dessa nya tekniker ska kunna användas och vad är potentialen? Allt detta får ni svar på om ni kommer på eller ser webbsändningen av Power Circles frukostseminarium den 12 februari.

Den 12 februari släpper Power Circle ett nytt faktablad om vehichle to grid. Faktabladet har tagits fram under hösten under ett flertal workshops med aktörer inom branschen för att kunna sätta fingret på vart tekniken står idag, vad den ger för möjligheter och vart utvecklingen är på väg framöver. Faktabladet kommer att publiceras och presenteras under seminariet.

Vi kommer även att presentera faktabladet som släpptes i november och som handlade om stödtjänster från nya tekniker som batterier, vindkraft och efterfrågeflexibilitet. Med allt större mängder variabel elproduktion, nya förbrukare och förändringar av elsystemet behövs nya sätt att stabilisera elsystemet. Hur kan de nya tekniker som introduceras vara med och bidra?

Vi summerar också elbilsstatistiken (ELIS) från 2019 och lovar att bjuda på en liten ”Re-ELIS”!

Läs mer om eventet och anmäl dig på:
https://frukostseminarium-om-framtidens-elsystem.confetti.events/

Nytt från våra partners