Konferens: Power Circle Summit

Power Circle Summit

Den 5-6 maj 2020 anordnas strategikonferensen för energiområdet – Power Circle Summit. Nu är anmälan öppen! Programmet klart. Talarna peppade. Formatet fokuserar på relationer, innovation och lärdomar. Innehållet ger en titt in i framtiden med strategiska frågor och framgångsrika case. Arrangörer är förutom Power Circle även Energimyndigheten, InnoEnergy och Svenska Mässan.

Sverige står inför en elektrifieringsvåg inom alla sektorer. Transporter elektrifieras, industrier elektrifieras, nya verksamheter såsom serverhallar och stadsdelar elektrifieras! Samtidigt byggs ny vind och solkraft – med andra tekniska förmågor än den gamla kraftproduktionen. Omställningen är stor och kräver nya smarta lösningar! Som vanligt fokuserar Power Circle Summit på strategiska framtidsfrågor för elkraftbranschen kopplat till elektrifiering med fokus på hållbarhet, effektflexibilitet och digitalisering. Årets tema är Smart elektrifiering för framtidens näringsliv och växande städer.

Vi visar hur nya lösningar kan skalas upp till en samordnad resurs till nytta för staden, regionen eller hela samhället – och diskuterar vilka affärsmöjligheter som uppkommer längs vägen. Hur kan företag och städer flytta fokus från nuvarande produkter och industrier till de behov som samhället har 2030? Hur ersätter vi fossil energi med el samtidigt som våra städet och näringslivet växer?

Key note är Dennis Pamlin, entreprenör, senior rådgivare på RISE och grundare av 21st century frontiers! Dennis berättar om varför det inte räcker att endast fokusera på åtgärder för att reducera påverkan av existerande energi- och industrisystem – det krävs ett nytt fokus på innovationer och lösningar som kan överleva i nästa systemparadigm: Net-Zero Compatible Innovations.

Nytt för i år är punkten Case Marathon, där vi under en timme får ta del av sex konkreta exempel på hur digitalisering, flexibilitet och elektrifiering är svar på branschutmaningar: Hur jobbar en aggregator? Finns det fungerande flexibilitetsmarknader? Går det att ladda med bussar 600 kW? Funkar vätgas i elsystemet? Kan byggnader och lokalnät digitaliseras och harmoniseras? Och hur kan vi tackla den extremt storskaliga utbyggnad av laddinfrastruktur som krävs de närmsta fem till tio åren?

Besök pcsummit.se för att djupdyka i programmet och anmäla dig. Målet med Power Circle Summit är att skapa en mötesplats för dialog mellan energibranschens nyckelaktörer.

Varmt välkommen!

Nytt från våra partners