Nätverksträff: Elvägarnas utveckling

Eventbild hemsida

Torsdagen den 15 april klockan 13-16 bjuder Power Circle in till den andra nätverksträffen i projektet ScandELivery. Efter en lyckad första träff, där fokus låg på stationär laddinfrastruktur och hur vi får laddningen på plats, är det dags att gräva ner sig i elvägar. Tillsammans med fordonstillverkare, elvägsaktörer, myndigheter, lokala energibolag och logistiktjänstebolag ska elvägarnas olika applikationer kartläggas.

Elvägar möjliggör dynamisk laddning (laddning som sker i farten) och har en stor potential till att bidra med samhällsekonomisk nytta, till exempel genom att minska storleken på batteriet som behövs i olika transportfordon och minska stillaståendet vid laddning för verksamheter. Tekniken kan även användas för statisk laddning (laddning när fordon är stillastående) utan att förare behöver ansluta fordon med en laddningskabel.

Arbetet med kommersialiseringen av elvägar inleddes redan 2013 och 2017 publicerade Trafikverket en plan för hur elvägar ska nå en teknologisk mognadsgrad som tillåter industrialisering av tekniken. Idag löper flera demonstrationsprojekt för elvägar parallellt och i februari tidigare i år presenterade Trafikverket en plan för utbyggnad av elvägar.

Var och när elvägar ska placeras tillsammans med vilka som ska använda elvägar är heta frågor i debatten kring elvägar. Elvägars lönsamhet bygger, liksom för annan infrastruktur, på nyttjandevolym och ska långa sträckor elektrifieras med hjälp av elvägar krävs stora volymer av anslutna fordon. Samtidigt finns konkurrerande tekniker som stationär laddning via laddstolpar, vilka dessutom nått en hög grad av kommersialisering. Detta är något som Trafikverket nyligen presenterade som ett hinder för en kommande utrullning av elvägar.

Eftersom elvägar tidigt pekades ut som en lösning för elektrifiering av längre fjärrtransporter med ett högt energibehov har många analyser tagits fram för detta. Däremot kan det mycket väl vara så att elvägar används för att elektrifiera kortare transportintensiva sträckor. En nyckel till en lyckad elektrifiering är att kombinera flera olika laddningstekniker utefter logistikflödenas förutsättningar. Flera aktörer har börjat utforska detta och ser på olika applikationer och affärsmodeller för laddning från vägen – dynamiskt som statiskt.

På nätverksträffen vill vi belysa olika perspektiv på utvecklingen för elvägar. Bland annat får vi lyssna på erfarenheter och visioner från pågående demonstrationsprojekt och analyser, ta del av hur lokala energibolag ser på elvägar och hur fordonstillverkare kan erbjuda lösningar anpassade efter marknadens utveckling.

Anmälan finns här 
Varmt välkomna!

Program (preliminärt)

13.00 Välkommen och presentation av dagen

13.05 – 13.50 Erfarenheter och visioner framåt för Sveriges elvägsdemonstrationer

 • Josephine Adorelle, VD Evias – Hur ska vi tänka när vi bygger ett samhälle på 100% eldrift. (EroadArlanda)
 • Stefan Tongur/Håkan SundelinElectreon – Visar på möjligheter med elvägar. (Smart road Gotland)
 • Karin Ebbinghaus, VD Elonroad – Möjligheten till att anpassa laddning efter fordon och elsystemets förutsättningar. (Elonroad)
 • Tid till frågor

13.50 – 14.00 Paus

14 – 14.30 Två olika perspektiv på elvägar

 • Jan Pettersson, Programchef electric road systems Trafikverket – berättar om analysen kring behovet av snabbladdning och elvägar
 • Robert Bergqvist, Chef – Innovation och Affärsutveckling Halmstads Energi och Miljö AB – Lokala satsningar med elvägar för klimatsmart affärsidé
 • Tid till frågor

14.30 – 15 Gruppdiskussioner och paus

15 – 15.10 Uppsamling Menti

15.10 – 15.50 Presentation och Paneldiskussion med fordonstillverkare, teknikleverantör (och logistiktjänstebolag) om elvägarnas roll i utbyggnaden av laddinfrastruktur

 • Jan Nylander, Senior advisor, charging solutions and infrastructure Scania
 • Karin Svensson, VP group public affairs Volvo
 • (Anders Bylund), Head of emobility Siemens
 • Henrik Wallström, VD och grundare Novoleap

15.50 – 16 Uppsummering och avslut

Om ScandELivery

Nätverksträffen är en del av projektet ScandELivery, där Power Circle tillsammans med Dansk Elbil Alliance och IUC Syd arbetar för att facilitera elektrifieringen av varu- och godstransporter. Projektet är delfinansierat av interreg-ÖKS och träffarna är öppna för alla relevanta aktörer och det är fritt att välja vilka en vill delta på. Projektet lägger stort fokus på att skapa forum för diskussion och nätverk samt kunskapsspridning genom faktablad. 

Träffen om elvägar den 15e april är den andra träffen som sker inom projektet ScandELivery. Inspelningen från första träffen går att se här och det finns även en bloggpost om träffen här. Där var fokus stationär laddning, case kring laddning av transportfordon och samverkan mellan aktörer för en lyckad elektrifiering.

Nytt från våra partners