Nätverksträff: Hur får vi laddinfrastrukturen på plats?

Eventbild till PC hemsida

Ett digitalt event den 10 december kl 13-16 om elektrifieringen av varu- och godstransporter.

Elektrifieringen av personbilsflottan har tagit fart ordentligt, detsamma gäller för elbussar och nu är det dags för varu- och godstransporterna! Regeringen har initierat en rad initiativ för att stötta elektrifieringen av tunga transporter, fordonstillverkarna accelererar övergången till eldrivna modeller, och nya pilot- och forskingsprojekt kring laddning startas upp. Arbetet är i ännu i startgroparna och det finns många frågeställningar som behöver stötas och blötas tillsammans av branschens olika aktörer för att komma framåt.

Att få laddinfrastrukturen på plats är kritiskt och det är därför fokus för denna träff. Här ger vi fordonstillverkare, laddoperatörer, transportbolag, kommuner, regioner och andra involverade aktörer ett forum att diskutera frågor som ”vilken typ av laddning behövs och var?”, ”vilka affärsmodeller växer fram och vem tar vilken roll?”, och ”vad behövs i form av stöd och samverkan för att få till utbyggnaden?”. Träffen startar med att en rad olika aktörer ger sina perspektiv på laddning av varu- och godstransporter. På denna träff fokuserar vi på stationära laddlösningar, framöver kommer vi ha seminarier rörande elvägar.

Mer detaljerat program kommer inom kort.

Anmäl dig här till eventet här senaste den 9 december.

Om ScandELivery
Träffen är en del av det nya projektet ScandELivery, där Power Circle tillsammans med Dansk Elbil Alliance och IUC Syd arbetar för att facilitera elektrifieringen av varu- och godstransporter. Träffarna är öppna för alla relevanta aktörer och det är fritt att välja vilka en vill delta på. Projektet lägger stort fokus på att skapa forum för diskussion och nätverk samt kunskapsspridning genom faktablad. Håll koll på projektets hemsida för att ha koll på vad som händer härnäst –  under Q1 kommer exempelvis en träff om elvägar att arrangeras.

Projektet ScandELivery är delfinansierat av Interreg-ÖKS

Nytt från våra partners