​C4 Energi går med i Power Circle

Colored C4 Energi logo

Ett av Sveriges lokala energiföretag, C4 Energi, går nu med som partnerföretag i Power Circle. C4 Energi är verksamma inom flera av Power Circles intresseområden och genom partnerskapet kan organisationerna gemensamt arbeta vidare för att utforska och påskynda omställningen i både energi- och transportsystemet.

 

C4 Energi är en kommunägd koncern och det lokala energibolaget i Kristianstads kommun.Koncernen är både elnätsägare och erbjuder produkter och tjänster inom bland annat värme/kyla, elhandel och elkraft, energieffektivisering, fibernät, laddinfrastruktur och mikroproduktion. Tillsammans med medvetna kunder och samarbetspartners skapas energilösningar som leder till utvecklingen av det hållbara samhället. Bland annat har C4 Energi tagit ansvar för att underlätta elektrifieringen av transportsektorn lokalt genom utbyggnad av laddinfrastruktur, samt planerar för att bygga Sveriges största solcellspark.

 

C4 Energi är verksamma inom flera av Power Circles intresseområden som elnät, förnybar produktion och laddinfrastruktur. Genom partnerskapet med Power Circle kan organisationerna gemensamt arbeta vidare för att utforska och påskynda omställningen i både energi- och transportsystemet.

 

– C4 Energi, liksom hela energibranschen, står inför en spännande förändring. Energiomställningen mot mer väderberoende kraft och ny teknik, liksom nya affärsmodeller ger såväl möjligheter som utmaningar. En viktig del är alltid att försöka se in i framtiden och givetvis kommer C4 Energi att behöva anpassa sig i den resan, inte minst för att fortsatt utvecklas och bibehålla konkurrenskraften i marknaden. Som partner till Power Circle får C4 Energi tillgång till kompetens och nätverk som är viktig i vår fortsatta utvecklingsresa, säger Göran Thessén, VD för C4 Energi

 

– Vi ser fram emot att få samarbeta med C4 Energi, som är en regional aktör med höga ambitioner och stor nyfikenhet på framtidens energisystem. Tillsammans med dem och övriga partnerföretag kan vi fortsätta utforska framtidens hållbara energisystem, säger Johanna Lakso, vd för Power Circle.

 

De lokala och regionala energibolagen har en viktig roll i energiomställningen med möjlighet att verka inom flera nyckelområden och knyta ihop utvecklingen av lokal produktion av el, värme och kyla med nya tekniker i elnäten, flexibla kunder och smart laddning av elfordon. Genom lokal förankring skapas också goda förutsättningar för samverkan.

 

– Samhällsplanering och energiomställning behöver gå hand i hand om vi ska hinna nå våra klimat- och miljömål. Här kan lokala och regionala aktörer ta en viktig roll och att skapa förutsättningar för hållbar utveckling, säger Johanna Lakso.

 

Om C4 Energi AB

C4 Energi AB är det hållbara och lokala energibolaget i Kristianstads kommun. Vi ser till att elen kommer fram tryggt och säkert till våra drygt 28 000 elnätskunder. C4 Energi säljer och producerar förnybar el, fjärrvärme, fjärrkyla, biogas och biogödsel. Vi hjälper kommuninvånarna att ställa om till förnybar energi genom att erbjuda nyckelfärdiga solcellsanläggningar och planerar samtidigt för att bygga Sveriges största solcellspark. Med våra laddstolpar kan besökare och invånare i Kristianstads kommun ladda sina bilar med förnybar el. Vårt fibernät sträcker sig över i stort sett hela Kristianstads kommun, den ytmässigt största kommunen i Skåne. Med Internet of things driver vi utvecklingen framåt lokalt. C4 Energi omsätter drygt 600 miljoner kronor och sysselsätter drygt 110 personer.

 

För mer information, kontakta gärna;

Johanna Lakso, VD Power Circle, Tfn 070-8983208

Göran Thessén, VD C4 Energi, Tfn 0733-737590

Nytt från våra partners