​Svea Vind Offshore nytt partnerföretag i Power Circle

Single wind turbine

Power Circle välkomnar ännu en viktig aktör för energiomställningen i partnerkretsen. Både Svea Vind Offshore och Power Circle delar ambitionen att bidra till att göra Sverige fossilfritt och hållbart. För en omställning till ett fossilfritt samhälle och ett hållbart energisystem behövs kreativa idéer som är praktiskt genomförbara inom alla delar av elsystemet. Att ett företag som Svea Vind Offshore går med i Power Circle stärker arbetet med att bidra till en effektiv integration av ny, förnybar produktion i elsystemet.

För omställningen till ett fossilfritt elsystem krävs ny produktionskapacitet, men också tekniker för att integrera den variabla elproduktionen i elsystemet. Positiva synergieffekter kan uppstå med en helhetssyn på systemet som inkluderar både produktion, flexibel användning och lagring av el. Det finns redan många nya, lovande lösningar för ett effektivt utnyttjande av elen i framtidens energisystem, exempelvis energilager, vätgasproduktion vid överskott av el, styrbar elbilsladdning och Vehicle to Grid – områden som både Power Circle och Svea Vind Offshore arbetar med.

– Svea Vind Offshore utvecklar flera projekt med realistiskt genomförbar havsbaserad vindkraft i Östersjön. Havsbaserad vindkraft har stor potential för framtida elproduktion. Med rätt lokalisering kan den dels öka stabiliteten men även sänka variabiliteten för elsystemet. Det är ett naturligt steg att bli medlemmar i Power Circle då vi delar synen på elens roll som viktig faktor för en hållbar samhällsutveckling. För varje producerad och såld kWh från våra anläggningar planerar vi avsättning för investering i energilagring, fossilfri transport och koldioxidupptagning, säger Mattias Wärn, VD och grundare på Svea Vind Offshore.

Produktionskostnaden för havsbaserad vindkraft sjunker kraftigt genom den pågående utbyggnaden i Europa. Genom den tekniska utvecklingen, industrialiseringen av branschen och med rätt förutsättningar inom projektområdet kommer havsbaserad vindkraft att kunna byggas i Sverige inom en relativt snar framtid.

– Havsbaserad vindkraft har förutsättningar att kunna leverera el under mer stabila förutsättningar än landbaserad, och i elprisområden som idag saknar produktionskapacitet. Svea Vind Offshore är en är en spännande aktör som kan spela en viktig roll i framtidens elsystem. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dem med mot ett mer förnybart elsystem, säger Johanna Lakso, vd för Power Circle.

Power Circle samlar en stor bredd av företag som arbetar med el inom energibranschen, för att utforska viktiga framtidsfrågor, bistå beslutsfattare med information och synliggöra elens möjligheter att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Power Circle välkomnar med glädje ännu en viktig aktör för framtidens energisystem i partnerkretsen. Power Circle och Svea Vind Offshore ser fram emot att gemensamt, och i samarbete med övriga partnerföretag, fortsätta arbeta för en hållbar utveckling genom elektrifiering.

För mer information, kontakta gärna:

Mattias Wärn, VD & Grundare Svea Vind Offshore
Tfn 070 – 717 25 40

Johanna Lakso, VD Power Circle,
Tfn 070 – 898 32 00

Om Svea Vind Offshore

Svea Vind Offshore bildades 2015 i syfte att utveckla projekt för havsbaserad vindkraft i Östersjön. Vision och ambition är att verksamheten och projekten tydligt ska kunna bidra till omställningen för ett hållbart samhälle i Sverige. Verksamheten ska präglas av global och lokal nytta där möjlighet även ges för att förverkliga gröna synergier. Bolaget ska genom sin verksamhet inom förnyelsebar elproduktion verka för ett hållbart samhälle, både vad gäller miljö och klimat men även ur ett socialt perspektiv. Läs mer på http://sveavindoffshore.se/

Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med ett 60-tal partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi. Läs mer på www.powercircle.org.

Nytt från våra partners