DEFA växer starkt inom eMobility och går med i Power Circle

DEFA

Med smart laddning i fokus går DEFA med som partner i Power Circle. Utrullningen av laddinfrastruktur har verkligen tagit fart, och DEFA bidrar med nya insikter genom sin bredd av laddlösningar och sina kunskaper och erfarenheter från hela Norden.

DEFA är en helhetsleverantör av laddsystem för laddbara fordon, med allt från laddstationer, laddkablar, lastbalanseringslösningar, betal- och administrationssystem samt kringtjänster. Med över 130.000 installerade laddpunkter i Norden har DEFA lång erfarenhet och viktiga insikter inom elbilsladdning. DEFA kan med sitt partnerskap i Power Circle bidra till att påverka och sprida kunskap om infrastrukturutbyggnad och elbilsladdning. 

– Vi ser en explosiv tillväxt inom utbyggnad av laddinfrastruktur över hela landet och ett mycket stort intresse för laddsystem med tillhörande tjänster från både fastighetsägare och företag. Tillgång till elbilsladdning i anslutning till hemmet och där man parkerar är en grundläggande samhällsfunktion och vi kommer att se elbilsladdning som en integrerad tjänst och ett konkurrensmedel inom många branscher framöver, säger Jon Faglöv, Sales and Market Director på DEFA eMobility. 

Utbyggnaden av laddinfrastruktur pågår och det är nu som vi har möjlighet att göra rätt från början och ta framtidssäkra beslut som är baserade på fakta och erfarenhet. Laddinfrastruktur är en kritisk samhällsinfrastruktur där kommunikation, säkerhet och pålitlighet är viktiga faktorer. 

DEFA erbjuder lösningar för alla segment – hemmaladdning, publik laddning och anläggningsladdning – och upplever att många företag, organisationer och elbilsägare behöver tydliga förutsättningar för att investera i utbyggnaden av laddinfrastruktur, något som kräver politiska initiativ och riktlinjer.  

– Som partner i Power Circle kan vi tillsammans nå ut med kunskap till beslutsfattare och andra som bidrar till utvecklingen. Med ett ben i bilbranschen och ett i fastighetsbranschen kan vi ge en nyanserad bild av hela laddförloppet. I Power Circle hoppas vi hitta nya samarbetspartners som tillsammans med oss ser spännande möjligheter i elbilsladdning, avslutar Faglöv. 

Läs mer om DEFA på deras hemsida

Nytt från våra partners