Elektroskandia nytt partnerföretag i Power Circle

Picture of Dittlau Rickard

Power Circle inleder året med att utöka skaran av partnerföretag ytterligare. Elektroskandia Sverige AB har nyligen blivit partnerföretag.

 

Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation, med mer än 40 partnerföretag i branschen. Tillsammans med partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns kraftbolag, teknikleverantörer, konsulter, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, samverkan och demonstration inom framtidsfrågor såsom e-mobility, smarta nät och förnybar energi.

 

– Det är mycket positivt att Elektroskandia blivit partnerföretag. De utgör den naturliga länken mellan tillverkare och köpare av elteknikprodukter. Med exempelvis laddbara fordon och smarta elnät kommer ett helt nytt utbud produkter. För att dessa ska bli tillgängliga för slutanvändare krävs att alla inblandade aktörer är med på banan, från producent via grossist till installatör. Power Circle har nu företag ur alla dessa kategorier som partnerföretag, säger Olle Johansson, VD för Power Circle.

 

Elektroskandia är Sveriges ledande el-teknikgrossist som marknadsför och säljer elmateriel och system inom kraft/automation, tele/data/säkerhet och belysning. Elektroskandia är en del av Sonepar-koncernen – ett av de största elgrossistföretagen i världen.

 

– Elektroskandia har under de senaste åren fokuserat på energismarta produkter för att säkerställa en hållbar utveckling. Vi ser vårt partnerskap som en viktig och naturlig del i vår fortsatta satsning inom främst e-mobility och smart grid säger Rickard Dittlau, marknadschef för elmateriel & industri på Elektroskandia Sverige AB.

 

För mer information, kontakta;

Olle Johansson, VD Power Circle AB,

+46 (0)70-791 29 62, [email protected]

 

Rickard Dittlau, Marknadschef Elmateriel & Industri på Elektroskandia Sverige AB,

+46 (0)72-247 67 62,  [email protected]

Nytt från våra partners