Ellevio och Power Circle gör gemensam sak för framtidens elnät

Orange Ellevio logo

Nu går Ellevio, ett av Sveriges största elnätsföretag, med i Power Circle och stärker därmed arbetet inom områdena energisystem och smarta elnät ytterligare. Elnätet är navet i den stora omställningen av energisystemet som pågår och både Ellevio och Power Circle bedriver ett intensivt arbete för att åstadkomma ett hållbart, pålitligt och flexibelt elnät som möjliggör framtidens samhälle.

 

Elektrifiering av nya sektorer som industri och transporter är avgörande för att vi ska klara klimatomställningen. Samtidigt pågår den största omställningen av energisystemet i modern tid och kraven på elnäten ökar hela tiden. Redan idag råder på flera håll kapacitetsbrist i elnätet, framförallt i storstadsregionerna. Smarta, moderna elnät kommer att spela en nyckelroll för att omställningen ska lyckas. Det finns redan många nya, lovande tekniker som kan bidra till att lösa dessa problem på ett snabbt och effektivt sätt, exempelvis batterilager, flexibilitet och digitalisering – tekniker som både Power Circle och Ellevio arbetar med.

 

– Ellevio är en viktig aktör med höga ambitioner att vara med och driva utvecklingen mot framtidens smarta elnät. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dem för att driva utvecklingen av teknik och regelverk i en riktning som underlättar för elnätsägarna att satsa på nya, smarta lösningar, säger Johanna Lakso, vd för Power Circle.

 

Ellevio deltar redan sedan årsskiftet i ett projekt som Power Circle driver för att utvärdera hur batterilager kan bidra till att lösa tillfälliga flaskhalsar och andra utmaningar i elnätet, men det är bara en liten del av den satsning som görs för att vara med och forma framtidens elnät. Under de närmaste åren kommer Elleivo installera nästa generations system för elmätning till nära en miljon kunder, något som kommer vara en viktig komponent i det smarta elnätet. Företaget tittar också på vilken typ av verktyg som kan behövas för att göra det attraktivt för kunderna att styra sin elanvändning jämnare över dygnet. Samt hur efterfrågan på laddinfrastruktur ska kunna mötas.

 

– Elnäten är navet i energiomställningen och en förutsättning för att Sverige ska kunna fortsätta att elektrifiera såväl transportsektor som industri, och nå klimatmålen. Vi ser kapacitet och flexibilitet som två nyckelområden framåt och där behövs både samverkan och incitament för att bättre kunna möta energisystemets utmaningar. Partnerskapet med Power Circle är ett naturligt steg i det arbete som Ellevio gör inom dessa områden, säger Johan Lindehag, vd på Ellevio.

 

Power Circle samlar en stor bredd av företag som arbetar med el inom energibranschen, för att utforska viktiga framtidsfrågor, bistå beslutsfattare med information och synliggöra elens möjligheter att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Power Circle välkomnar med glädje ännu en viktig aktör för framtidens elnät i partnerkretsen. Power Circle och Ellevio ser fram emot att gemensamt, och i samarbete med övriga partnerföretag, fortsätta arbeta för en hållbar utveckling genom elektrifiering.

 

För mer information, kontakta gärna:

Jesper Liveröd, tf presschef på Ellevio, 070-929 96 23

Anna Wolf, Sakkunnig Energisystem & Smarta nät på Power Circle, 070-954 00 02

 

Om Ellevio

Ellevio AB (publ) är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till nära 960 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm och Nynäshamn i öster. Verksamhetens utveckling är inriktad på att möjliggöra framväxten av ett hållbart samhälle. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, har cirka 500 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer runt om i landet. Läs mer på ellevio.se

Nytt från våra partners