Energilager i gruvor möjliggör grön energiomställning

MineStorage

Sverige går mot ett elsystem med en ökad andel variabel elproduktion vilket kräver storskalig energilagring. Power Circle är därför glada att välkomna Mine Storage, som bygger energilager i gruvor för att balansera elnätet och möjliggöra snabbare utbyggnad av förnybar elproduktion.

För att hålla elsystemet i balans behöver det i varje ögonblick produceras precis lika mycket el som det går åt, annars ändras frekvens eller spänning och utrustning kan gå sönder: från datorer till respiratorer. En allt större andel förnybar el från vind och sol är en självklarhet i framtidens elsystem men vi kan inte styra över solen och vinden och elnäten kan inte lagra energi för att jämna ut produktionen. Att upprätthålla balansen i elnätet är redan idag en utmaning, och med en ökad andel variabel elproduktion kan vi i framtiden få ett ännu större behov av stödtjänster för elnäten.

Storskaliga energilager, som även kan agera på balansmarknaderna är en viktig pusselbit för att snabba på elektrifieringen och att kunna bygga ut andelen förnybar energi, säger Johanna Lakso, vd på Power Circle.

Minestorage, det senaste nytillskottet i Power Circles nätverk, utvecklar storskaliga energilager som kan användas för att balansera frekvens, komma runt flaskhalsar i elnätet samt att bidra till att stärka hela kraftsystemets tillförlitlighet. Genom att bygga skräddarsydda pumpsystem i underjordiska gruvor erbjuder Mine Storage en möjlighet att lagra energi på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt samtidigt som processen har låga energiförluster.

– Power Circle visar gott ledarskap och stort kunnande i de viktiga framtidsfrågorna inom energiområdet. Vi ser ett stort värde av ett samarbete, där vi gemensamt tydliggör värdet av storskaliga energilager och hur dessa snabbt kan bidra till omställningen till fossilfria lösningar, säger Mine Storages VD, Thomas Johansson.

Läs mer om Mine Storage här

För mer information, kontakta gärna:

Thomas Johansson, co-founder and CEO [email protected] +46 70 696 78 00
Raine Vasanoja, co-founder and CCO [email protected] +46 70 310 57 20
Anna Engman, co-founder and CMO [email protected] +46 70 632 62 95

Nytt från våra partners