Entelios ny partner i Power Circle

Entelios_bild

Om vi ska nå målet om en fossilfri framtid inom en generation – med en helt elektrisk, robust infrastruktur – måste vi tänka nytt! Power Circle välkomnar nu Entelios, en elmarknadsaktör som tänker i nya banor, till partnerkretsen.

Entelios arbetar tillsammans med sina kunder med konkreta åtgärder för att reducera kundens utsläpp, energi- och effektkostnader – samtidigt som de gör det möjligt för kunderna att skapa nya intäktströmmar på lokala och nationella marknadsplatser för flexibilitet.

Vi önskar att gå från att vara en traditionell elhandlare till att bli en innovativ energipartner, och vi ser Power Circle som ett strategiskt viktigt forum för oss att öka synligheten och vårt arbete mot en elektrisk framtid som en innovativ energipartner, säger Mattias Harrysson, Head of Energy & Sustainability Services på Entelios.

Entelios tror att flexibilitet är nyckeln till att lösa utmaningarna i framtidens kraftsystem, och är en av aktörerna i Sthlmflex. Entelios fungerar som en så kallad marknadsaggregator. Det innebär att deras kunder avstår från att använda effekt – kundernas effekt samlar Entelios i sin tur ihop till ett större bud som de säljer på marknaden. Gränsen för att kunna delta på sthlmflex är 100 kW, så tack vare att Entelios kan ta hand om flera kunders bidrag kan även mindre effektminskningar ha stor betydelse för att lösa ansträngda lägen i elnätet. Samtidigt ser de till att så många som möjligt av Stockholms företag får möjlighet att delta i flexibilitetsmarknaden.

Ett ökat utnyttjande av efterfrågeflexibilitet kan underlätta energiomställningen, och för att få till detta behöver mindre resurser kunna aggregeras och budas in på marknaderna, säger Power Circles vd Johanna Lakso.

Utöver att vara marknadsaggregator arbetar Entelios även tillsammans med kunder som Hufvudstaden, Lindex och Skandia Fastigheter för att upphandla klimatsmarta energilösningar och underlätta omställningen till ett elektrifierat, förnybart samhälle.

Läs mer om Entelios här.

Nytt från våra partners