KL Industri blir partnerföretag

Power storage equipment

KL Industri är det senaste företaget att gå med i Power Circle, som verkar för att synliggöra elens och elektrifieringens roll i en hållbar samhällsutveckling. KL Industri tillverkar nätstationer för mellanspänningsnätet, med huvudkontor och produktion östgötska Finspång.

 

Nyss fyllda 70 år, men i bättre form än någonsin. För KL Industri har de senaste åren bjudit på kraftigt ökad omsättning och nyanställningar. Företaget är beläget i Finspång, där de med en modern produktionsanläggning har en flexibel tillverkning av nätstationer och ställverkshus för mellanspänningsnätet. Produkterna utvecklas med fokus på säkerhet och design.

 

Bland Power Circles partnerföretag finns många av kunderna. Men med en pågående omställning av elsystemet ändras sannolikt också elnätsbolagens krav på de produkter som i framtiden installeras i elnäten. Det är därför relevant för KL Industri att vara med i Power Circle, som tillsammans med partnerföretagen arbetar med framtidsfrågor inom elområdet.

 

– Genom att vara med i Power Circle tar vi ytterligare ett steg i vår fortsatta utveckling som den ledande leverantören av nätstationer på den nordiska marknaden. säger Magnus Johansson, marknads- och affärsutvecklingsansvarig på KL Industri.

 

Ett av många intressanta områden som är av gemensamt intresse för KL Industri och Power Circle är energilagring med batterier i elnätet. Kanske ska det i framtiden också rymmas batterier i de nätstationer KL Industri bygger.

 

– Med KL Industri får vi ytterligare ett partnerföretag som utvecklar och tillverkar produkter för framtidens elnät. Att få in dem som partnerföretag bidrar med värdefulla perspektiv och stärker vårt nätverk. Jag är säker på att vi kommer ha stort utbyte av varandra, säger Olle Johansson, vd för Power Circle.

 

I och med intåget som partner i Power Circle får KL Industri tillgång till ett brett nätverk, kunskap och omvärldsbevakning inom framtidens elsystem samtidigt som man stödjer verksamheten som inriktas på framtidsfrågor inom elområdet.

 

Om KL Industri

 

KL Industri AB är Nordens ledande leverantör av nätstationer i plåt och betong för sekundär distribution i mellanspänningsnätet. Härtill kommer egna mellanspännings- och lågspännings utrustningar. Bolaget har egen säljorganisation i Sverige och Finland och har ett tätt samarbete med vårt Norska systerbolag Møre Trafo AS. Modularitet, Flexibilitet och Design är ledande egenskaper i våra nätstationer. Förutom dessa egenskaper så är Kvalitet och Säkerhet en mycket viktig del i slutprodukten ut till våra kunder. Vi investerar ständigt i ny kunskap, ny teknik och nya maskiner för att ligga i framkant.

 

Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de drygt 50 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.

 

För mer information, kontakta;

Olle Johansson, vd Power Circle AB, +4670-791 29 62, [email protected]

Magnus Johansson, marknads- och affärsutvecklingsansvarig, +4670-305 39 00, [email protected]

Nytt från våra partners