Kraftringen går med i Power Circle

Kraftringen business area

Ett av Sveriges största regionala energiföretag, Kraftringen, har nyligen blivit partnerföretag i Power Circle. Med Kraftringens ambition att leda utvecklingen av framtidens energi finns många beröringspunkter med Power Circle, som verkar för att synliggöra elens fördelar i en hållbar samhällsutveckling.

 

Kraftringen är verksamma i södra Sverige, med huvudkontor i Lund. Koncernen är stor elnätsägare och erbjuder produkter och tjänster inom bland annat värme/kyla, elhandel och elkraft, energieffektivisering, mobilitet och mikroproduktion. Tillsammans med medvetna kunder och samarbetspartners skapas energilösningar som leder till utvecklingen av det hållbara samhället. Bland annat har Kraftringen tagit stort ansvar för att underlätta elektrifieringen av transportsektorn lokalt, genom en ambitiös utbyggnad av laddinfrastruktur.

 

Genom partnerskapet med Power Circle kan organisationerna gemensamt arbeta vidare för att utforska och påskynda omställningen i både energi- och transportsystemet.

 

– Det är fantastiskt att få samarbeta med Kraftringen, som är en stark aktör med höga ambitioner och stor nyfikenhet på framtidens energisystem. Tillsammans med dem och övriga partnerföretag kan vi fortsätta resan mot ett hållbart samhälle, säger Olle Johansson, vd för Power Circle.

 

Inom Power Circle finns ledande företag från olika delar av energibranschen – energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer.

 

– Power Circle är en organisation som driver och diskuterar relevanta frågor för en energibransch i förändring, såsom digitalisering och mikroproduktion. Vi kommer att både lära av och bidra till det spännande och branschöverskridande nätverk som blir tillgängligt genom medlemskapet, säger Helena Tillborg, chef för Affärs- och Verksamhetsutveckling på Kraftringen.

 

Imorgon, tisdag 24/4, deltar Annika Widmark Sjöstedt från Kraftringen på Power Circle Summit, och pratar om vad som händer ”när digitala tjänster blir viktigare än energin” tillsammans med andra intressanta aktörer inom området.

 

Om Kraftringen

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 260 000 energikunder och runt 500 medarbetare. Vi erbjuder lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster, främst inom solenergi, laddinfrastruktur och energieffektivisering.

 

Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de drygt 60 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi. Läs mer på www.powercircle.org.

 

För mer information, kontakta;

Olle Johansson, vd Power Circle AB, +46 70 791 29 62, [email protected]

 

Helena Tillborg, chef Affärs- och Verksamhetsutveckling, Kraftringen, 010-122 70 18, [email protected]

Nytt från våra partners