Luleå Energi ser fram emot kunskapsutbyte och utveckling i Power Circles nätverk

Luleå Energi

Som energiföretag, och en av de viktigaste lokala infrastrukturbyggarna, har Luleå Energi stora möjligheter att göra skillnad. Samhällsomvandlingen och energiomställningen måste gå hand i hand, det är både en ansvarsfråga och en affärsfråga, menar Sofia Antonsen, utvecklingschef på Luleå Energi.

– Med Power Circles resurser för kunskapsutbyte och utveckling, och vårt arbete för ett mer hållbart Luleå, är detta partnerskap helt rätt. Vi ser fram emot många år tillsammans, säger Sofia Antonsen.

Med en stark position i kundnöjdhet bland svenska energiföretag strävar Luleå Energi efter att vara ett nav och en förebild i regionens energiomställning. Företaget verkar i en region där hållbarhetsfrågorna är i fokus, och enligt Sofia Antonsen är energisystemet i Luleå en av nycklarna för framtidens fossilfria lösningar. Luleå Energi ägnar en stor del av vardagen åt att testa nya lösningar, allt från odlingsenheter, solpaneler med ny teknik till att bygga ett stort energilager för att öka den hållbara fjärrvärmeproduktionen i staden som också fungera som en extra buffert vid eventuella störningar i värmeleveransen till Luleåborna.

– De kommunala energibolagen gör ett viktigt arbete i energiomställningen. Därför är det väldigt kul att även Luleå Energi tar steget att bli partner, så att vi kan utbyta perspektiv och kunskap kring det som behövs framåt, säger Johanna Lakso, vd, Power Circle.

Läs mer om Luleå Energi på: https://www.luleaenergi.se/sv/privatkund/

Nytt från våra partners