Möt våra partners: E.ON

Parked blue electric car

Från fossilt till framtid med maxad laddinfrastruktur

Elbilsförare åker inte och tankar. I stället passar de på att ladda medan de gör andra saker. Den insikten driver utvecklingen av laddinfrastruktur för elbilar – där E.ON just nu tar täten. Under sommaren har de varit med och installerat laddgator i Stockholms city. 

 

– Vår ledstjärna på E.ON är att vi ska erbjuda 100 procent förnybar eller återvunnen energi innan 2025, berättar Karin Waldén som leder E.ON:s satsning på e-mobility i Sverige. Ett steg mot den visionen är att bygga ut nätet av laddstationer. Inom de två närmaste åren sätter E.ON upp 180 nya laddstationer längs Sveriges europavägar och i urbana områden.

 

Sedan 2010 har antalet laddbara bilar i Sverige gått från några enstaka till drygt 37 000. Utvecklingen förväntas fortskrida, och för det krävs utökade laddmöjligheter.

 

– Vi ser att själva infrastrukturen är en viktig del som måste komma på plats för att fler ska välja elbilen som alternativ. Där vi vill vi vara en möjliggörare och driva omställningen. Den el som laddar dagens elbilar i våra laddstationer kommer redan i dag från vind- och solenergi, säger Karin.

 

Olika laddstationer för olika behov
Hur snabb laddning som behövs beror på elbilsförarnas beteendemönster. De flesta elbilar står parkerade under större delen av dagen, exempelvis på jobbet eller hemma vid bostaden. Där behövs laddstationer som anpassar effekten efter parkeringstid. Står man istället utanför matvaruaffären behövs semisnabba laddstationer.

 

– Många hakar ofta upp sig på hur lång tid det tar att ladda en elbil, men i själva verket laddar du bilen medan du ändå står parkerad. Snabbladdare behövs dock ändå, för att göra det möjligt att kunna köra utanför det vanliga mönstret. Exempelvis när du ska åka längre sträckor.

 

I juni i år invigdes landets första laddgata för elbilar. På Strandvägen i Stockholm har E.ON med partners byggt åtta laddplatser med varierande effekt – och fler initiativ är på väg.

 

– Det här är ett lysande exempel på att Stockholms stad har gjort det enkelt för oss att satsa på infrastrukturen av laddare, genom att upplåta stadens mark. Syftet är att elbilsförare inte ska behöva åka runt och leta laddplatser utan direkt veta var de kan parkera.

 

Fler laddare, fler elbilar
En utbyggd laddinfrastruktur krävs för att fler ska vilja köra elbil – samtidigt krävs fler elbilar för att det ska bli ekonomiskt lönsamt för företag som E.ON att fortsätta satsa på infrastrukturen. Karin menar att ägare av stora fordonsflottor behöver greppa taktpinnen och ställa krav i sina upphandlingar.

 

Arbetsgivare behöver också se till att man har laddplatser i anslutning till arbetsplatsen och fastighetsägare behöver erbjuda hyresgäster laddmöjligheter i garaget. På E.ON har vi installerat laddplatser i vårt parkeringsgarage, så att våra egna medarbetare ska kunna ladda sina privata elbilar när de är på jobbet.

 

Nästa generations snabbladdningsnät
Redan i dag har E.ON satt upp 3 100 laddpunkter i Europa. Dessutom är de i full färd med att planera för ett europeiskt nätverk av ultrasnabbladdare. Batterierna i dagens elbilar kan ladda med 50 kW, medan morgondagens klarar 150-300 kW.

 

– De bilmodeller som släpps om ett antal år kommer att vara ännu bättre. När vårt nya ultrasnabbladdningsnät finns på plats är ytterligare ett hinder undanröjt för att fler ska kunna välja en elbil.

 

Detta reportage är del av en serie där Power Circles partnerföretag, ett i taget, lyfter framtidsfrågor och ger en inblick i sin verksamhet.

Text: Sofie Lundmark, Big words publishing

Nytt från våra partners