Möt våra partners: GE Grid Solutions

Green power storage pipe

General Electric känner de flesta till, men att dotterbolaget GE Grid Solutions är en komplett leverantör av högspänningsutrustning och digitaliseringslösningar till elnätskunder har nog färre koll på. Så här ser de på framtidens elförsörjning.

 

GE Grid Solutions hjälper elnätskunder med lösningar för att modernisera och digitalisera elnäten. Syftet är att på ett effektivt sätt styra och hantera leveransen av el, från produktionskällan till konsumtionspunkten.

 

– Kort beskrivet kan man säga att vi erbjuder kompletta tekniska lösningar för att elnätsoperatörer ska kunna optimera sina affärer, berättar Magnus Rosenblad, Sverigechef på GE Grid Solutions.

 

Magnus Rosenblad, Sverigechef GE Grid Solutions

 

En av de lösningarna är energilager. I takt med att kärnkraften avvecklas och förnybar energi ta över allt mer har Sverige ett växande behov av att balansera elnätet. Stora energilager som kan jämna ut toppar och dalar i elnätet skulle kunna vara en viktig nyckel, både i Sverige och i våra grannländer.

 

– Det här är en utveckling som skapar intressanta frågeställningar: Hur kan vi till exempel balansera elnätet för att hantera sidoeffekten av ökad vindgenererad elproduktion som produceras när det finns tillgång på vind och inte alltid när behovet av el är som störst? GE har utvecklat och levererat kompletta energilagerlösningar runt om i världen under lång tid. Vi satsar också mycket på lokala partnerskap där vi vill jobba i nära samarbete med lokala aktörer på marknaden.

 

Växthusgaser i elnätet

Utöver utvecklingen av energilager stödjer GE också expansionen av vindkraft. Bland annat är de en av huvudfinansiärerna och leverantör till Europas största vindkraftpark i Markbygden i Norrbotten, där det just nu byggs 1101 vindkraftverk. Dessutom miljösatsar de i själva elnätet i och med utvecklingen av alternativ till miljöfarliga gaser. Svavelhexafluorid (SF6) är till exempel fortfarande standard i gasisolerade högspänningsverk, trots att det är en av de allra starkaste växthusgaserna.

 

Därför har GE Grid Solutions tagit fram en egen lösning med G3-gas som baseras på koldioxid, och är 22 000 gånger mindre växthusdrivande än SF6-gasen.

 

– Våra G3-gasbaserade lösningar har levererats till kunder i England, Schweiz, Tyskland, Frankrike och Danmark. Än så länge finns det tyvärr ingen som realiserat den här typen av lösningar i Sverige, men jag hoppas och tror att det är på gång, säger Magnus.

 

 

Detta reportage är del av en serie där Power Circles partnerföretag, ett i taget, lyfter framtidsfrågor och ger en inblick i sin verksamhet.

 

Text: Big Words Publishing
Bild: GE Grid Solutions

Nytt från våra partners