Möt våra partners: Holtab

Spindeln i nätet

 

Som nätstationsleverantör har Holtab en tydlig insyn i det svenska elsystemets utveckling och riktning. – Framtidens elsystem är i större grad förnybart, småskaligt och decentraliserat, säger Holtabs Peter Ackebjer.

 

Sedan 1973 har Holtab producerat och levererat nätstationer, fördelningsstationer teknikhus och lågspänningsfördelningar till aktörer inom energi, infrastruktur och industri. Deras produkter ska både leva i 40 år och tillgodose de tekniska utvecklingar som sker i branschen under samma tid. Det här ger dem en särskild insyn i den svenska energisektorn.

 

– Vi jobbar med en mängd olika aktörer på marknaden och plockar ihop den bästa tekniska lösningen för deras behov. Utmaningen är att vi jobbar med produkter med en lång livslängd inom ett system som är i konstant förändring. Tänk på allt som kan hända inom elsystemet de kommande 40 åren, säger Peter Ackebjer som är ansvarig för strategi och affärsutveckling på Holtab.

 

 

Framtidsforum
För att kunna anpassa sina leveranser till vitt skilda kunder – och se till att leveranserna fortfarande är värdefulla om ett par decennier – gör Holtab skalbara stationer där funktionaliteter kan läggas till i efterhand. Men för att ha ett hum om vilka funktionaliteter som kommer att behövas i framtiden måste Holtab ha stenkoll på utvecklingen i Sveriges energisektor. Därför är de med i Power Circle.

 

– Power Circle är en brygga mellan de olika aktörerna i Energisverige, och det är värt mycket för oss. Genom dem kan vi hitta nya former av samarbeten, hålla koll på det senaste inom forskning och ny teknik, samt möta våra kunder i frågorna som kommer att vara viktiga för dem i framtiden. Det är ett forum där vi analyserar kommande utmaningar och möjligheter, säger Peter Ackebjer.

 

 

Lokala elsystem och elbilar 
Så vilken framtid ser Holtab för Sveriges elsystem? Svaret är en utveckling mot ett mer småskaligt, decentraliserat elsystem som i många fall inkluderar aktiva konsumenter.

 

– Det pratas mycket om det lokala energisystemet. Vi har under året gjort en leverans till ett sådant pilotprojekt. E.ON har byggt ett lokalt energisystem i byn Simris med förnybar energiproduktion, energilager, backupgenerator och styrsystem. Vi levererar stationen som är knytpunkten i nätet, säger Peter Ackebjer.
Småskalig solenergi och elbilens framfart är två andra tydliga trender som Peter tror kommer att vara tongivande i Sverige de kommande åren.

 

– Laddinfrastrukturen växer konstant på den svenska marknaden och det skapar ett behov av produkter som kan hantera den försörjningen. Nu när Tesla bygger ut sitt Supercharger-nätverk i Sverige hanterar vi på Holtab kraftförsörjningen för deras laddstationer. Projektet startade på allvar 2016 och pågår tills vidare; jag tror att vi kommer se en väldig utveckling på det här området.​

 

 

Detta reportage är del av en serie där Power Circles partnerföretag, ett i taget, lyfter framtidsfrågor och ger en inblick i sin verksamhet.

 

Text: Big Words Publishing

Bild: Jonas Ljungdahl

Nytt från våra partners