Möt våra partners: Kalmar Energi

Blue solar panels

I Kalmar har lokala satsningar på sol- och vindkraft gjort att kunderna kan bli sina egna elproducenter – helt utan egna solpaneler eller vindsnurror på taket. Så här arbetar Kalmar Energi för att skapa mer småländsk förnybar energi.

 

När Sveriges första snabbladdare för elbilar lanserades i början av 2013 placerades en av dem strategiskt i Kalmar. Samtidigt startades världens första elbilspool just i Kalmar, den så kallade dELbilspoolen. Sedan dess har efterfrågan på laddningslösningar för elbilar vuxit i rask takt. I dag äger Kalmar Energi ett 20-tal publika laddstationer, där driften sköts av en extern samarbetspartner som också ansvarar för betalsystem och kundsupport.

 

Jonas Wågenberg, Elnätschef Kalmar Energi

 

– Eftersom vi är ett relativt litet energibolag har vi möjlighet att vara snabbfotade och utvärdera olika lösningar i liten skala. Det har visat sig vara en framgångsmodell, säger elnätschefen Jonas Wågenberg.

 

Säljer andelar i närproducerad el

Medan elbilar är en konkret symbol för hur många energibolag tar sig an framtiden menar Jonas att den stora utmaningen ligger i att fortsätta leverera ljus och värme till invånarna. För att kunna göra det på ett långsiktigt hållbart sätt har Kalmar Energi bland annat satsat på att erbjuda andelar i sol- och vindkraft. I lokalasolparker i Kalmar kan privatpersoner och företag köpa in sig och på så vis få möjlighet att bli sina egna elproducenter utan att behöva montera upp egna solpaneler på taket.

 

– Privatpersoner kan köpa andelar som täcker upp till 80 procent av energibehovet, där produktionen avräknas på elfakturan. Bolag investerar istället direkt i själva solcellsparken och får värdet av sin elproduktion utbetalda i pengar, förklarar Jonas.

 

Andelslösningen i sol- och vindkraft har snabbt blivit populär. Solparkerna har byggts i etapper allt eftersom efterfrågan på solcellssandelarna har ökat. Snart står Sveriges största medlemsägda solpark ­­om 20 000 kvadratmeter solceller klar på Kalmar Öland Airport.

 

– Att driva elhandel på det här sättet känns både nytt och hållbart, samtidigt som det skapar stort värde för kunden. Många av våra kunder är engagerade och kunniga. På det här sättet får de en chans att ta aktiva val kring sin energikonsumtion.

 

Lagrar solenergi utan batterier

För att flytta elproduktionsvolymer som inte utnyttjas från en månad till en annan månad har Kalmar Energi även skapat en lösning för att banka överskottsel. Systemet bygger på en helautomatiserad funktion där Kalmar Energi hanterar elsaldon på kundnivå i sitt kundhanteringssystem. Just för solel blir detta extra aktuellt då nästan all elproduktion sker på sommaren.

 

– Det här är ett nytt sätt att banka el där hela elsystemet utnyttjas som lager. Det blir otroligt spännande att hur detta kommer att utvecklas i framtiden. Det här skulle helt klart kunna vara ett alternativ till batterier installerade hemma på väggen, säger Jonas.

 

Detta reportage är del av en serie där Power Circles partnerföretag, ett i taget, lyfter framtidsfrågor och ger en inblick i sin verksamhet.

 

Text: Big Words Publishing
Bild: Kalmar Energi

Nytt från våra partners