Solelia Greentech

Electric car charger

I dag är det möjligt att matcha effekten från solelsproducenter med elbilsflottans laddbehov. Så här arbetar Solelia Greentech för att implementera storskaliga laddlösningar som fungerar såväl i Sverige som i Europa.

 

Sedan Solelia Greentech grundades 2012 har de levererat solcellsdrivna elbilsladdare. Bilägaren ställer sin elbil under solceller på parkeringen – och laddar sin bil direkt med hjälp av den energi som anläggningen producerar. Begränsningen är att det inte går att ladda ett större antal elbilar – och naturligtvis inte heller bilar som står parkerade i skugga eller i ett garage. Dessa problem vill Solelia komma till bukt med, och har därför utvecklat tjänsten Solbanken.

 

Tjänsten bygger på att de köper ursprungsgarantier från solelsproducenter och förmedlar dessa till dem som driver laddplatser. Dessutom kan laddeffekten anpassas till tillgänglig effekt från närliggande solcellsanläggningar.
– Det gör att elbilsförare kan säkerställa att de alltid laddar med 100 procent förnybar solenergi, berättar Solelias vd Per Wickman.

 

Per Wickman, vd Solelia Greentech

 

Solbanken fungerar som en vanlig bank med den skillnaden att insättningar och uttag sker i mätdata för solel istället för i pengar.

 

– Det vi gör rent konkret är att matcha energin på produktionssidan med behovet på laddstationerna. När solen skiner produceras solenergi som fyller upp kontot på Solbanken, när man sedan behöver ladda sina elbilar används elen som satts in på kontot.

De som har egna solceller och dessutom kör elbil vill ofta använda den egna solelen eller annan lokalt producerad solel i så stor utsträckning som möjligt. Utmaningen är att göra det storskaligt i ett nätverk. För att lyckas med det behöver anläggningen som producerar solelen kunna kommunicera med laddstationen som använder den.

 

– I dag är det möjligt tack vare att det finns en utvecklad standard för att kommunicera med laddplatser, via den globala organisationen Open Charge Alliance. De tillhandahåller kommunikationsprotokoll för laddinfrastruktur. Till Solbanken kan vi ansluta alla laddplatser och solelsproducenter som kommunicerar via det här protokollet, säger Per.

Just nu pågår projektet Solarcharge 2020 i Uppsala och norska Tromsö. Utöver Solelia som är initiativtagare ingår också aktörer som Uppsala Kommun, Uppsala Parkerings AB, Tromsö kommun samt Universiteten i de båda städerna. Inom ramen för projektet ansluts över 200 laddplatser till Solbanken i Uppsala och Tromsö, med syftet att snabbt öka produktionen av solenergi och minska belastningen på elnätet.

 

– Målet är att skapa en storskalig lösning där elbilladdning matchas med lokal produktion av solenergi. Tanken är att det här ska bli en kommersiell lösning som ska kunna fungera över hela Europa, säger Per och avslutar:

 

– Det som triggar mig är att det också skapas en ny marknadsplats för solel, parallellt med den traditionella elmarknaden.

 

 

Detta reportage är del av en serie där Power Circles partnerföretag, ett i taget, lyfter framtidsfrågor och ger en inblick i sin verksamhet. Bild: Solelia Greentech. Text: Gustaf Brickman, Big Words Publishing 

Nytt från våra partners