Netcontrol blir partnerföretag i Power Circle

Yellow and black Netcontrol logo

Power Circle fortsätter att växa med nya partnerföretag. Västeråsbaserade Netcontrol har nu anslutit sig till Power Circle och blir därmed det sextionde partnerföretaget. Netcontrol har en bred produktportfölj med produkter för framtidens elnät, ett område som Power Circle arbetar mycket med.

 

Power Circle samlar en stor bredd av företag som arbetar med el inom energibranschen, för att utforska viktiga framtidsfrågor, bistå beslutsfattare med information och synliggöra elens möjligheter att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Framtidens elnät med stor grad av automation, ökande andel sensorer samt möjligheter till flexibilitet och lagring av energi är en prioriterad fråga i verksamheten. Det är därför av stort värde för Power Circle att kunna inkludera Netcontrol i partnerkretsen.

 

– Det är tydligt att fler och fler företag bland våra partnerföretag och i övriga energibranschen funderar över hur digitalisering och automation kommer att påverka den egna verksamheten. Med Netcontrol får vi in ytterligare en aktör i partnerkretsen som kan bidra med konkreta lösningar. Tillsammans kan vi fortsätta att driva utvecklingen av teknik och regelverk i positiv riktning, säger Olle Johansson, vd för Power Circle.

 

Netcontrol erbjuder lösningar för datakommunikation, nätautomation, stationsautomation och driftcentraler. Netcontrol har en produktportfölj med ledande produkter och tjänster för el- och fjärrvärmenät samt elproduktion. För att möjliggöra ökad automation i elnätet erbjuder Netcontrol exempelvis produkten Netcon100, som är en bred automationsplattform.

 

– Just nu fokuserar vi på intelligenta systemlösningar för nätstationer för ökad tillförlitlighet och leveranssäkerhet samt förenklad drift och service. Elbilar, distribuerad elproduktion och energilagring skapar utmaningar i elnäten som vi kan hjälpa till att lösa. Power Circle är ett bra forum för oss att delta i för att gemensamt utforska de utmaningar och möjligheter som den pågående omställningen skapar, säger Örjan Eriksson, vd för Netcontrol.

 

Power Circle, som samlar ett stort antal företag från alla delar av energibranschen, välkomnar med glädje ännu ett ambitiöst teknikföretag med produkter för framtidens elnät bland sina partnerföretag.

 

Om Netcontrol

Netcontrol är sedan början av 1990-talet en ledande leverantör av Scada-system i Skandinavien, med ungefär 150 energiföretag och processindustrier som systemanvändare. Systemen används i anläggningar för generering, transmission och distribution av elkraft och finns i driftcentraler och ute i vattenkraftstationer, vindkraftsparker, transformatorstationer samt hög/mellan/låg-spänningsställverk. Genom öppna standardlösningar skapas framtidssäkra produkter, som också präglas av hög IT-säkerhet.

 

Netcontrol har kontor i Sverige, Norge, England och Finland med huvudkontor i Helsingfors.
Netcontrol är ett stabilt, välskött företag med god ekonomi och finsk sisu! Läs mer på www.netcontrol.com.

 

Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de 60 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi. Läs mer på www.powercircle.org.

 

För mer information, kontakta;

 

Olle Johansson, vd Power Circle AB, +46 70 791 29 62, [email protected]

 

Örjan Eriksson, vd Netcontrol AB , +46 70 268 96 32, [email protected]

Nytt från våra partners