NODES går med i Power Circle

Nodes CEO Enno Böttcher

– Mycket spännande att få med NODES i Power Circles nätverk. Möjligheten att handla med mer lokal flexibilitet skulle kunna öppna nya möjligheter för framtidens elsystem, säger Johanna Lakso, vd på Power Circle.

NODES är en oberoende marknadsplats för framtidens hållbara energisystem där nätägare, producenter och elkonsumenter kan handla med decentraliserade energi- och flexibilitetsresurser. Som oberoende aktör adresserar NODES trender och utmaningar för elsystemet som en ökande andel variabel förnybar el, mer decentraliserad produktion och en snabb föränderlig elanvändning. Deras vision är att bygga en marknadsplats som sätter kunden i fokus samtidigt som den kopplar ihop befintliga marknader för att frigöra flexibilitet och bidra till att reducera klimatutsläppen. NODES ägs till lika stora delar av NordPool och Agder Energi.

– NODEs ser fram emot att samarbeta med Power Circles partners för att möjliggöra en hållbar framtid. Vi tillhandahåller en marknadsdesign som vi ser kommer bidra till den gröna omställningen, säger Enno Böttcher, vd på NODES.

Läs mer om NODES: https://nodesmarket.com/

Nytt från våra partners