Partnerskap för en hållbar digitalisering av energibranschen – Microsoft går med i Power Circle

microsoft

Digitaliseringen är en viktig del av omställningen till framtidens elsystem med mer uppkopplade lösningar för både användarflexibilitet, smart styrning av produktion och smarta elnätslösningar. Microsoft är en världsledande aktör inom området och Power Circle välkomnar det nya partnerskapet som en del i utvecklingen av branschen. 

Sveriges starka åtaganden inom hållbarhet och innovation var en viktig anledning till att Microsoft valde att bygga några av företagets mest avancerade och hållbart designade datacenter i landet. Ett viktigt område för att säkerställa en fortsatt hållbar utveckling av samhället är den svenska energisektorn. Det är en av sektorerna där Microsoft under åren byggt upp starka partnerskap och där de ser att användandet av modern teknik så som artificiell intelligens, molntjänster och IoT kan förändra branschen för att öka produktiviteten och skapa en mer effektiv och hållbar produktion. 

Microsoft ansluter sig till Power Circle för att de vill engagera sig och ytterligare bidra kring frågor som gynnar en hållbar digitalisering av energibranschen. 

–  Digitaliseringen skapar nya möjligheter att utveckla klimatsmarta lösningar för en hållbar utveckling. Genom att gå med i Power Circle vill vi vara med och samarbeta i befintliga och framtida projekt för att utveckla framtidens energiförsörjning. Det handlar inte bara om hur vi säkrar en klimatsmart energiförsörjning, men även om hur vi säkrar hållbarhet i hela energikedjan genom bland annat lösningar för den smarta staden, för våra fordon och hem, samt ny infrastruktur, säger Tomas Frimmel, ansvarig för affärsområdet Enterprise Commercial på Microsoft Sverige. 

Intresset för digitalisering har växt enormt inom energibranschen under de senaste åren och medför både nya möjligheter och utmaningar för de befintliga aktörerna. Med Microsoft som partner får Power Circle ytterligare kraft att utveckla och utforska området; något som kan komma till nytta för alla i nätverket.

– Vi tror att Microsoft kommer att kunna bidra till Power Circles nätverk och till vår egen verksamhet på ett positivt sätt med gedigen kunskap och lång erfarenhet kring digitaliseringens möjligheter, säger Power Circles VD, Johanna Lakso. 

Microsoft är ett av världens ledande techföretag inom molntjänster, programvara och datorer. Deras mål är att hjälpa sina kunder nå sin fulla potential och skapa nya möjligheter med hjälp av digitala verktyg. Microsoft grundades år 1975 och den svenska verksamheten startades år 1985. Microsoft Sverige har idag cirka 600 medarbetare och kontor i Stockholm, Göteborg och Linköping.

Läs mer om Microsoft här

Nytt från våra partners