Power Circle växer med KumBro Utveckling

KumBro Utveckling blir partnerföretag i Power Circle. Med hållbarhetsfrågor inom energi och teknisk försörjning som kärnverksamhet är partnerskapet ett naturligt steg för KumBro Utveckling.

 

KumBro Utveckling AB ägs av Örebro och Kumla kommuner och har till uppgift att arbeta med hållbarhetsfrågor bl.a. inom energi. Syftet är att vara en katalysator för hållbar utveckling i Örebroregionen genom att arbeta med framtidsfrågor i samhället på ett modernt och affärsdrivet sätt. Hittills har KumBro Utveckling arbetat med vindkraft, biogas och fiber. Nästa stora fråga är hur man kan möjliggöra för eldrivna transporter i länet. Då är Power Circle en naturlig organisation att samarbeta med.

 

– Inom KumBro Utveckling finns olika verksamheter som tillsammans bidrar till att minska den negativa miljöpåverkan. I och med våra verksamheters bredd kan vi se utvecklingsfrågorna ur ett större perspektiv och skapa möjligheter för framtida lösningar, säger Peter Lilja, vd för KumBro Utveckling.

 

Power Circle är en organisation som tillsammans med de 50 partnerföretagen utforskar framtidsfrågor relaterade till den pågående omställningen av energisystemet och övergången till eldrivna transporter.

 

– KumBro Utveckling är verksamma både inom produktion av biogas och el, två bra bränslen i en framtida fossilfri fordonsflotta. Jag ser fram emot ett bra och spännande samarbete, som förhoppningsvis kan leda till ökade möjligheter inom elektrifierade transporter i länet, säger Olle Johansson, vd för Power Circle.

 

I och med intåget som partner i Power Circles breda nätverk får KumBro Utveckling tillgång till ett brett nätverk, kunskap och omvärldsbevakning inom både elektrifiering av transportsektorn och framtidens elsystem.

 
Om KumBro Utveckling

KumBro Utveckling är ett utvecklingsbolag som ägs till 80 procent av Örebro kommun och till 20 procent av Kumla kommun. Bolaget arbetar med hållbarhetsfrågor inom energi och teknisk försörjning. Syftet är att vara en katalysator för hållbar utveckling i Örebroregionen genom att arbeta med framtidsfrågor i samhället på ett modernt och affärsdrivet sätt.

 
Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de cirka 50 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.

 

För mer information, kontakta;

Olle Johansson, vd Power Circle AB, +4670-791 29 62, [email protected]

Peter Lilja, vd KumBro Utveckling AB, +4619-673 22 60, [email protected]

Nytt från våra partners