Power Circle växer med Ngenic

Black phone and white chargers

Tänk om tusentals värmepumpar runt om i landet kunde styras så att de både skapar ett bekvämt inneklimat och samtidigt hjälper elnätet att fungera bättre. Ngenic har gjort verklighet av idén. Nu går de med i Power Circle för att fortsätta utforska och driva omställningen av energisektorn.

 

Digitalisering och automation är två trender som bidrar till att omvandla energilandskapet. Ngenic utnyttjar båda dessa för att skapa nya spännande möjligheter att styra olika sorters värmepumpar, vilket kan minska kundens kostnad för uppvärmning och skapa en jämnare belastning i elnätet.

 

Just frågan om flexibilitet på energimarknaden är ett område som Power Circle varit aktiva inom under flera år. För att framtidens elsystem ska kunna vara tillförlitligt, förnybart och kostnadseffektivt behövs flexibilitet. Denna skapas genom smart styrning av exempelvis värmepumpar och elbilsladdning, men också genom möjlighet till lagring av energi.

 

– Det är företag som Ngenic som är med och skapar förutsättningar för framtidens energimarknad. Jag är därför mycket glad över att de valt att ansluta sig till Power Circle. Jag ser fram emot ett spännande samarbete på resan mot framtidens energisystem, säger Olle Johansson, vd för Power Circle.

 

Ngenic startades i Uppsala år 2010 och har idag ett 15-tal anställda. Just nu är de bland annat aktiva i projektet Väx-El där de tillsammans med andra aktörer testar smart styrning av värmepumpar och elbilsladdning i kombination med lokal lagring och produktion av el tillsammans med riktiga slutkunder.

 

– Power Circle driver frågor som är viktiga för oss i arbetet med digitalisering i energibranschen och för att göra energiomställningen mer effektiv. Tillsammans kan vi hjälpas åt att nå längre mot våra gemensamma mål säger Björn Berg, vd för Ngenic.

 

Tillsammans med övriga partnerföretag fortsätter Power Circle och Ngenic att utforska framtidsfrågor inom energiområdet. Framtidens är elektrisk.

 

Om Ngenic

Ngenic är idag ledande leverantör av smarta energitjänster och produkter för enfamiljshus. Genom att kombinera en fantastisk konsumentprodukt med en unik plattform för data ger Ngenic förutsättningar för energibolagen att effektivisera och optimera energiproduktion och distribution helt automatiskt. Det ger även förutsättningar för att genomföra energiomställningen till 100% förnybart. Företaget bildades 2010 i Uppsala och finns idag även i Stockholm och Hudiksvall. Läs mer på www.ngenic.se

 

Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de 60 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi. Läs mer på www.powercircle.org.

 

För mer information, kontakta;

 

Olle Johansson, vd Power Circle AB, +46 70 791 29 62, [email protected]

 

Björn Berg, vd Ngenic AB, +46 70 570 70 17, [email protected]

Nytt från våra partners