Qurrent blir ny partner hos Power Circle

Qurrent

Qurrent hjälper nya resurser i elsystemet, som solkraft, vindkraft och batterier, att delta på balansmarknaderna. Resurser som Svenska kraftnät ser stort behov av för att hantera nya situationer med frekvensavvikelser. Vi välkomnar nu Qurrent som ny partner hos Power Circle.  

Elnätet måste ständigt balansera förbrukning och produktion. Med den snabba elektrifieringen av industri och transporter, som ger nya användarmönster, tillsammans med introduktionen av mer variabel elproduktion har vi de senaste åren sett att nya situationer uppstått där det varit svårt att upprätthålla balansen. Denna utveckling påverkar stabiliteten i energisystemet i stort, och Svenska kraftnät har flera gånger uppmanat marknadsaktörer att buda in mer resurser på exempelvis FCR-D ned. 

Qurrent erbjuder innovativa tjänster för att lösa problemen med variabilitet och fokuserar på att förnybara energikällor ska kunna bidra till systemets stabilitet. Genom deras mjukvaruplattform kan sol- och vindkraftsanläggningar, ibland samlokaliserade med batterilager, budas in på relevanta marknader för att optimera användningen. Detta gör inte bara användningen av variabla kraftslag mer pålitlig och effektiv, det ökar även inkomstpotentialen för energiresurserna.  

Vi på Qurrent möjliggör för ägare och distributörer av energiresurser att stabilisera elnätet samtidigt som de optimerar sin avkastning. Vi ser samarbetet med Power Circle som ett bra samverkansforum med branschkollegor för att accelerera omställningstakten till förnybara elnät, säger Mats Lindelöw VD för Qurrent.

Innovativa lösningar och samarbete mellan olika företag och resurser i elsystemet blir allt viktigare för att hantera de utmaningen som finns i elsystemet. Att säkerställa en pålitlig energiförsörjning i framtiden, på det sätt som Qurrents avancerade mjukvarulösningar gör är en förutsättning för att göra elektrifieringen och omställningen så smidig som möjligt. 

– Med den snabba omställningen och utveckling vi sett de senaste åren behövs fler aktörer som bidrar med innovativa lösningar för att koppla upp resurser som kan bidra till att stabilisera elsystemet. Vi ser fram emot samarbetet med Qurrent och att utbyta kunskaper och erfarenheter om hur vi kan skapa mer tillförlitliga och effektiva elsystem, säger Johanna Lakso VD för Power Circle.


Läs mer om Qurrent

Nytt från våra partners