Skellefteå Kraft går med i Power Circle

Purple Skelleftea Kraft logo

Skellefteå Kraft vill fortsätta utveckla energibranschen och går nu med i Power Circle, elkraftsbranschens intresseorganisation för framtidsfrågor. Skellefteå Kraft satsar på förnybart vilket redan skapat intresse från Europas största batterifabrik. Power Circle och Skellefteå Kraft kan nu tillsammans arbeta med att synliggöra elens roll i en hållbar samhällsutveckling.

 

Skellefteå Krafts verksamhet spänner över storskalig kraftproduktion, elnät, laddinfrastruktur, fjärrvärme, bredband och solenergi. Med stor andel vattenkraft i produktionen står Skellefteå Kraft på stadiga ben, men företaget lutar sig inte tillbaka för det. Satsningar görs även på annan förnybar produktion såsom vind- och solkraft. Nyligen invigdes Blaiken vindkraftpark som med sina 99 vindkraftverk blir en av de största vindkraftparkerna i Europa. Intresset för förnybar energi och energilagring samt satsningar på laddinfrastruktur sammanför Skellefteå Kraft med sin nya samarbetspartner Power Circle.

 

Power Circle är en betydelsefull aktör och vi ser fram emot att, tillsammans med övriga medlemsföretag, stärka förutsättningarna för att utveckla framtida lösningar för det hållbara svenska energisystemet, säger Ann-Christine Schmidt, koordinator FUI vid Skellefteå Kraft.

 

Skellefteå Kraft arbetar kontinuerligt med forskning, utveckling och innovation. Bland annat undersöker företaget vad förnybar energi kan skapa för nya industrimöjligheter i norra Sverige. Med god tillgång på förnybar energi med låg klimatpåverkan hoppas företaget locka särskilt elintensiva industrier till regionen. En satsning som verkar ge resultat då Skellefteå nyligen uppmärksammats som en av två slutkandidater i kampen om Northvolts planerade batterifabrik.

 

Power Circle som samlar ett stort antal företag från alla delar av energibranschen välkomnar med glädje ännu ett ambitiöst energibolag bland sina partnerföretag.

 

Det är ett stort värde för oss att fortsätta samla fler av de största regionala energiföretagen inom organisationen. Förutom att vara framåtriktade, ambitiösa och ha en stor bredd i sina satsningar, bidrar Skellefteå Kraft till en större geografisk spridning av partnerföretagen. Jag ser fram emot ett givande samarbete, säger Olle Johansson, vd för Power Circle.

 

Samverkan mellan företag är viktigt för att utforska el och elektrifieringens roll i en hållbar samhällsutveckling. Skellefteå Kraft och Power Circle kan genom det nya partnerskapet tillsammans arbeta med aktuella framtidsfrågor; framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.

 

Om Skellefteå Kraft
Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent hållbar. Läs mer på www.skekraft.se

 

Om Power Circle
Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de cirka 60 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi. Läs mer på www.powercircle.org

 

För mer information, kontakta;

 

Olle Johansson, vd Power Circle AB, +46 70 791 29 62, [email protected]

 

Ann-Christine Schmidt, koordinator FUI, Skellefteå Kraft, +46 70651 59 33

Nytt från våra partners