Skövde Energi: Ny partner hos Power Circle

Skövde Energi

Power Circle välkomnar Skövde Energi som nytillskott i vårt växande partnernätverk. Företaget har ett tydligt fokus på miljö och utveckling av klimatsmarta energilösningar och arbetar aktivt för att säkerställa en hållbar elförsörjning i Skövde kommun med omnejd.

Skövde Energi arbetar med utveckling och leverans av energilösningar som är gynnsamma för både människor och miljö. De strävar efter att bli en helt klimatpositiv organisation till år 2045 och driver en rad innovativa projekt som rör hållbarhets- och klimatfrågor. Detta sker både inom fjärrvärmeområdet och elnätsområdet vilka båda utgör en central del av Skövde Energis verksamhet och bidrag till att uppfylla Sveriges klimatmål.

Robert Alvarsson, Affärsområdeschef Energitjänster på Skövde Energi, betonar företagets roll i det nya energilandskapet:

”Skövde Energi växlar upp förmågan att möta kommunen och dess medborgare samt näringslivets behov i det nya energilandskapet. Med den snabba elektrifieringstakten som nu sker i samhället känns det självklart för oss att gå med i Power Circle”

Engagemanget för hållbar utveckling och klimatpositiv påverkan genomsyrar hela Skövde Energis organisation. Utöver kärnverksamheten arbetar företaget med allt ifrån initiativ som utreder potentialen för koldioxidinfångning till projekt inom vätgasutveckling och ökad användning av flexibla resurser. Skövde Energi utmärker sig även inom e-mobilitet, särskilt kring tunga fordon, och använder digitalisering och datastrukturering för att driva innovationer och effektivisera processer.

Johanna Lakso, VD på Power Circle, ser fram emot det nya partnerskapet:

”Skövde Energi tillför värdefull kunskap och erfarenhet till vårt nätverk. Med deras fokus på hållbarhet och innovationer inom energiförsörjning kommer de att spela en viktig roll i vårt arbete med att driva elektrifieringen framåt. Vi är glada över att kunna välkomna Skövde Energi som ny partner och ser fram emot att samarbeta mot gemensamma mål.”

Läs mer om Skövde Energi

Nytt från våra partners