Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, blir en del av partnernätverket

SFVF

Elektrifieringen av transportsektorn fortsätter att gå snabbt framåt och påverkar alla delar av transportindustrin, från biltillverkare och drivmedelsbolag till verkstäder och servicemarknad. SFVF är en branschförening som finns till för samtliga Sveriges fordonsverkstäder, och välkomnas som ny partner hos Power Circle.

Transportsektorn är sedan länge en sektor under stor omställning och allt eftersom fler och fler elbilar och laddhybrider tar plats på Sveriges vägar ökar också behovet av kompetens och kunskap i samtliga delar av värdekedjan, inte minst hos verkstäderna. Enligt den senaste statistiken från Power Circle utgörs 8% av personbilsflottan nu av laddbara bilar, och den årliga tillväxten är 50%. Kring 2030 tror Power Circle att tre miljoner laddbara bilar kan rulla på Sveriges vägar.

SFVF som branschförening strävar konsekvent och målmedvetet efter att skapa de allra bästa förutsättningar för att medlemsföretagen ska kunna möta framtiden på bästa sätt. Detta innebär bland annat att vara så väl förberedd som möjligt i den exceptionellt snabba utvecklingen som just nu sker inom fordonssektorn, säger Bo Ericsson, VD för SFVF.

Övergången till fossilfri mobilitet ställer höga krav på att verkstäder kan hantera den teknik som möjliggör utfasningen av fossila bränslen. Om inte verkstadsbranschen har tillgång till den kunskapen riskerar fordonsverkstäderna att bli en blockad i samhällsutvecklingen och det vore förödande, inte minst när branschens ambition snarare är att vara drivande i densamma.

Att alltid ligga i framkant med korrekt och dagsfärska fakta samtidigt som vi nu, genom vårt medlemskap i Power Circle, upprättar kanalerna till det mest kompetenta och i särklass bredaste kunskapsnätverket som finns att tillgå inom elektrifieringssektorn innebär stora fördelar för medlemsföretagen, säger Michael Bergvall, Försäljnings- och Marknadschef, servicemarknad på SFVF

SFVF är Nordens största fordonsbranschförening med 2 000 medlemmar. De strävar efter att erbjuda sina medlemmar möjligheten att ligga steget före kunskapsmässigt och på så sätt erhålla de bästa möjliga förutsättningar för att verksamheten ska vara en del av framtiden.

När omställningen av transportsektorn går så fort som den gör nu är det viktigt att vi möter upp behoven i alla led. SFVF blir ett viktigt tillskott till partnerkretsen med sin unika kompetens om verkstädernas behov, samt deras stora engagemang i frågorna. Vi ser fram emot att utbyta kunskaper och erfarenheter med vår nya partner, säger Anna Wolf, tillförordnad vd på Power Circle.

Läs mer på SFVF hemsida.

Nytt från våra partners