TEXEL Energy Storage vill påminna om värmens roll i energiomställningen

Texel

Fastän elektrifieringen spelar en viktig roll i den pågående energiomställningen behöver den allmänna kunskapen om energi öka – inte minst när det kommer till kunskapen om värmeenergi, som står för en betydande del av det totala energibehovet. Det menar TEXEL Energy Storage, som arbetar med en termokemisk energilagringsteknologi som lagrar och producerar både el och värme.

– När vi talar om energi och energibehov är det lätt att börja prata om enbart el och elektrifiering. Men, man får inte glömma att energiomställningen kräver minst lika mycket värmeenergi som elektricitet. Cirka 75 procent av all energikonsumtion i Sverige består av el eller annan energi som till slut förbrukas i form av värme. Enligt SCB är en normal energiförbrukning för en svensk villa cirka 20 000 kWh/år – av detta är cirka 15 000 kWh värme, säger Lars Jacobsson, vd för och grundare av TEXEL Energy Storage AB.

TEXEL Energy Storage AB är ett svenskgrundat företag som tillsammans med den amerikanska energimyndigheten (US DOE) utvecklat det som – av bl.a. DOE definierats som – världens billigaste energilagringsteknologi. Företaget har sedan starten år 2010 haft ett tydligt fokus på att fasa ut fossila bränslen och tillhandahålla en cirkulär och ekonomiskt hållbar energilagringslösning. TEXEL har idag ett exklusivt licensavtal med Savannah River National Laboratory (SRNL), ett av US DOE:s laboratorier, om att kommersialisera den termokemiska lagringsteknologin som är utvecklad och patenterad av SRNL.

Företagets energilagringsteknik är en termokemisk hybridteknologi som både lagrar och producerar energi, likt en kombination av litiumbatterier och vätgasbränsleceller. Tekniken baseras delvis på användandet av metallhydrider, vätgas och världens mest utvecklade Stirlingmotor som omvandlar värmeenergi till elektricitet. Fokus för TEXEL ligger på att använda tekniken för storskalig lagring, för att bidra till att uppfylla Europas klimatmål samt stoppa Europas beroende av rysk gas.

– Energiomställningen gör att olika sektorer integreras allt mer. Genom de nya tekniker och strategier som utvecklas blir framtidens el- och värmemarknader allt mer ihopkopplade och båda är viktiga för en hållbar klimatomställning. Det ska bli spännande att följa TEXELs utvecklingsresa och ha dem som partner i vårt nätverk framöver, säger Johanna Lakso, vd för Power Circle.

Läs mer om Texel på https://www.texeles.com/.

Nytt från våra partners