Trollhättan Energi ansluter sig till Power Circle

Trollhättan Energi är nästa energiföretag som ansluter sig som partnerföretag till Power Circle. Partnerskapet är en del i Trollhättan Energis intensifierade satsningar för att bland annat skapa fler möjligheter till att använda eldrivna bilar i regionen. De vill också bidra till att elbilsutvecklingen får en ökad synlighet och hamnar högre upp på agendan. 

 

I Trollhättan med omnejd är det Trollhättan Energi som ser till att stora delar av samhällsmaskineriet flyter på som det ska. Med miljön ständigt i fokus ansvarar det kommunägda bolaget för elnät, elhandel, vatten och avlopp, renhållning, biogas, fjärrvärme och stadsnät. Genom att säkerställa en problemfri vardag för invånarna ser de till att vara ett miljöbolag i framkant för framtiden.

 

Men en lång och mångfacetterad historia kring fordonsutveckling, och framförallt flyg och bilar finns kompetens i regionen. I Trollhättan var man, för över 20 år sedan, först i Sverige med att producera biogas av kommunens organiska avfall för att sedan använda den till de egna fordonen. Nu, när biltillverkaren Saab inte finns längre, har företaget Nevs axlat ansvaret för utveckling av miljöfordon med sina elbilar.

 

– Samarbete mellan olika parter i vår nära omgivning är och har under lång tid varit a och o för att lyckas, säger Sten Kristensson, marknadschef hos Trollhättan Energi.

 

Det är något som även gynnar Power Circle och elkraftsbranschen. Ju fler som går ihop och samarbetar, desto mer kan de olika parterna ta hjälp av varandra. Strävan efter en hållbar framtid är gemensam och med ännu en viktig lokalaktör knuten till sig ökar möjligheterna att skynda på omställningen.

 

– Med Trollhättan Energi som partnerföretag stärker vi vårt nätverk och knyter till oss ytterligare ett energiföretag med höga ambitioner och spännande satsningar. Tillsammans utforskar vi den elektriska framtiden, säger Olle Johansson, vd Power Circle.

 

I och med intåget som partner i Power Circles breda nätverk säkerställer Trollhättan Energi tillgång till ett brett nätverk, kunskap och omvärldsbevakning som kan utveckla bolaget ytterligare framöver.

 

– Framtiden är redan här och vi arbetar nu för fullt med planering av en bra infrastruktur för elbilsladdning i vår kommun. Vi ser Power Circle som en viktig part för att vi ska lyckas med genomförandet och göra det vi kan för att Trollhättan ska bli fossiloberoende senast år 2030, säger Sten Kristensson.

 

Om Trollhättan Energi

Trollhättan Energi hör vardagen till – och bolaget ansvarar för att elnät, renhållning, vatten, avlopp, fjärrvärme och stadsnät fungerar. Den el och biogas som säljs är både förnybar och närproducerad. Trollhättan Energi värnar om ett enkelt och hållbart vardagsliv för de som bor i Trollhättan (med omnejd), nu och i framtiden.

 

Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de cirka 50 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.

 

För mer information, kontakta;

Olle Johansson, vd Power Circle AB, +4670-791 29 62, [email protected]

Sten Kristensson, marknadschef, Trollhättan Energi AB, 0520-49 75 82, [email protected]

Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation, främst verksamma inom områdena smarta nät, e-mobility och förnybar energi. Organisationen har ett 50-tal partnerföretag, som alla vill vara med och driva utvecklingen inom branschen framåt. Ett brett nätverk, engagerade partnerföretag och expertkunskaper inom våra områden samlas under parollen ”Electricity for sustainable energy”. Intresserar detta ditt företag? Välkommen att kontakta oss om partnerskap!

Nytt från våra partners