Umeå energi går med i Power Circle

Electric car charging depot

Umeå Energi blir nästa regionala energiföretag att gå med i Power Circle för att fortsätta verka för att synliga göra elens roll i en hållbar samhällsutveckling och utforska viktiga framtidsfrågor kring el och elektrifiering. I Intresseorganisationen samlas energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag och lärosäten.

 

Umeå Energi har nyligen uppmärksammats för att ha lanserat kundvänliga hyrlösningar för solcellsanläggningar, som gör det enklare för fler att producera sin egen förnybara el. Nu har företaget också lanserat en ladda hemma-kampanj, där företagets kunder erbjuds att hyra laddbox för elbilen. Umeå Energi har uppenbarligen siktet inställt på framtiden. Det var därför naturligt att fatta beslutet att bli partnerföretag i Power Circle, som på nationell nivå arbetar med frågor kring framtidens elnät, lokal lagring och produktion av el samt elektrifiering av transportsektorn och infrastruktur för detta.

 

– Kärnan i vår affär ligger i att skapa nya och hållbara lösningar i samspel med kunder och aktörer som reser i samma riktning som vi. Det känns därför självklart att gå in som partner i Power Circle, ett samarbete som jag tror mycket på, säger Göran Ernstson, vd för Umeå Energi.

 

Tillsammans kommer Umeå Energi och Power Circle med övriga partnerföretag fortsätta att utforska framtidsfrågor kring elsystemet och omställningen av transportsektorn.

 

– Umeå Energi är en spännande aktör som ligger långt fram på flera av de områden som vi arbetar med. De har visat att de har modet att testa ny teknik och nya affärsmodeller. Jag är glad att de beslutat att bli partnerföretag och ser fram emot ett gott samarbete, säger Olle Johansson, vd för Power Circle.

 

I och med intåget som partner i Power Circles breda nätverk får Umeå Energi tillgång till ett brett nätverk, kunskap och omvärldsbevakning inom både elektrifiering av transportsektorn och framtidens elsystem samtidigt som man stödjer verksamheten som inriktas på framtidsfrågor inom elområdet.

 
Om Umeå Energi

Umeå Energi är ett väl sammanhållet energi- och kommunikationsföretag. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen. Vi erbjuder 100 % förnybar el, ett framtidssäkrat nät för el och bredband samt driftsäker, bekväm fjärrvärme och fjärrkyla. Vi omsätter ca 1,4 miljarder kronor, har drygt 390 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade.

 

Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de cirka 55 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.

 

För mer information, kontakta;

Olle Johansson, vd Power Circle AB, +4670-791 29 62, [email protected]

Göran Ernstson, vd Umeå Energi AB, +4670-650 13 97, [email protected]

Nytt från våra partners