SamspEL Arena: Affärsmodeller för flexmarknaden

Slide31

Save the date! Den 18 november är det dags för höstens SamspEL Arena, denna gång arrangerat tillsammans med CoordiNet-forum på temat Affärsmodeller för flexmarknaden. Vad har vi lärt oss av de svenska demonstrationerna och hur ser prissättning ut i ett system dominerat av förnybar elproduktion? Detta är några av ämnena du kan ta del av när vi djupdyker i forskningen inom CoordiNet och Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram SamspEL. 

– CoordiNet arbetar med att möta kapacitetsutmaningarna i elnätet bl.a. genom nytt tänk inom affärsmodeller. Med tanke på ämnet vi valt för höstens SamspEL Arena, och att vi tidigare haft goda samarbeten med CoordiNet-forum, såg vi det som ett naturligt steg att samköra eventen, säger Peter Bennewitz, programansvarig för SamspEL på Energimyndigheten. 

Eftermiddagens SamspEL Arena är upplagt i tre sessioner, där varje session tar avstamp i ett pågående eller nyligen avslutat forskningsprojekt från SamspEL, Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram. De tre projekten berör frågor om prissättning och efterfrågeflexibilitet i ett system dominerat av förnybar elproduktion, systemoptimering och nya affärsmodeller för att möjliggöra 100-procentig elektrifiering av fordon i godsterminaler, och kommunikation för aggregering och aktivering av flexibla resurser.  

– Vi ser att elmarknad blir ett alltmer aktuellt FoI-område, och under året som gått har Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten både tagit fram en syntesrapport och anordnat ett internt dialogmöte med forskare och insatta aktörer på temat elmarknad. Inom våra aktiviteter på Power Circle återkommer också flexmarknader allt oftare, så det känns väldigt kul att få inspireras av FoI:n inom SamspEL och ta del av resultaten från den senaste forskningen som gjorts på området, säger Johanna Lakso, vd för Power Circle. 

Den svenska demonstrationen i CoordiNet har under de senaste åren genomfört flera forum med givande diskussioner om projektets utveckling och resultat tillsammans med hundratals aktörer från bransch och forskning. Höstens möte blir det sjunde i ordningen, och berättar om de lärdomar som dragits under de tre senaste åren samt erbjuder workshops för att få input om hur framtidens flexibilitetsmarknader ska utformas. 

–  EU-projektet CoordiNet ska ta fram en europeisk roadmap utifrån erfarenheterna i de storskaliga demonstrationerna i Sverige, Grekland och Spanien. Nu vill Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution och Svenska kraftnät ha branschens input i det arbetet, säger Yvonne Ruwaida, affärsstrateg på Vattenfall Eldistribution.  

Anmälan

SamspEL Arena och CoordiNet-forum samarrangeras digitalt den 18 november. Du kan anmäla dig till den kostnadsfria heldagen här

Om SamspEL Arena

SamspEL Arena är en seminarieserie som arrangeras av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten. SamspEL Arena riktar sig till den breda energibranschen, och syftar till att i en branschkontext sprida kunskap från Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram SamspEL.

Här kan du ta del av inspelningar från tidigare SamspEL Arena om flexibilitet, digitalisering av elnäten, solel och elkvalitet. Besök kunskapsportalen Framtidenselsystem.se för att ta del av information om forskningsprojekt, nyheter och andra event relaterade till SamspEL.

Nytt från våra partners