SamspEL Arena: Konsumenternas roll i elsystemet

SamspEL Arena 31mars

Den 31 mars kl. 13:00-15:00 genomförs den sjunde upplagan av SamspEL Arena. Denna gång riktas blickarna mot olika typer av elkonsumenter, och de roller de spelar i ett elsystem som blir allt mer smart.

I takt med att allt fler tekniska lösningar och tjänster blir tillgängliga på elmarknaden skapas nya förutsättningar för privata, offentliga och kommersiella konsumenter att styra och påverka sin egen el- och effektanvändning. Hur kan villaägare och kommersiella fastigheter ta steget från att vara passiva elanvändare till att bli smarta och flexibla resurser i elsystemet? Och vad är viktigt att tänka på för att inte riskera att exkludera konsumenter när elnätet blir smart? Detta är några av frågeställningarna som vi dyker ner i under vårens SamspEL Arena, kl. 13:00-15:00 den 31 mars. 

Digitalt med dialogen i huvudrollen 

Vårens SamspEL Arena blir den tredje i ordningen att genomföras digitalt – och även i det digitala formatet står dialogen i fokus. De två blocken byggs upp av intervjuer och panelsamtal, med inslag av publikinteraktion i form av slumpade nätverkssamtal. Moderator för eventet är Johanna Barr, elsystemexpert och vice vd för Power Circle. 

Program

13:00 – Välkomna!

Medverkande: Johanna Barr, elsystemexpert och vice vd för Power Circle. Peter Bennewitz, forskningshandläggare och programansvarig för SamspEL på Energimyndigheten.

13:05 – Elkonsumenter som flexibilitetsresurs och smarta nät för alla

Medverkande: Cajsa Bartusch Kätting, docent vid Uppsala universitet (projektledare för Privata, kommersiella och offentliga elkonsumenter som flexibilitetsresurs). Ekaterina Tarasova, forskare vid Linköpings universitet (projektledare för Smarta elnät – framtidens elnät för alla?). Mats Karlström, marknads- och försäljningschef på Ferroamp.

14:00 – Paus (10 min)

14:10 – Kommersiella fastigheter som flexibla och balanserande resurser i elsystemet

Medverkande: Viktor Persson, Siemens (projektledare för Hur kommersiella byggnader resurseffektivt kan balansera elsystemet genom förbrukningsflexibilitet). Johan Sellin, teknisk chef på Castellum. Jonas Persson, vd för Karlstad El- och Stadsnät.

15:00 – Avslut

Titta på eventet inspelning här.

SamspEL Arena är en seminarieserie som arrangeras av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten. Eventet riktar sig till den breda energibranschen, med syftet att i en branschkontext sprida kunskap och resultat från Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram SamspEL. Besök kunskapsportalen Framtidenselsystem.se för att ta del av information om forskningsprojekt, nyheter och andra event relaterade till SamspEL. 

Nytt från våra partners