SamspEL Arena: Konsumenternas roll i elsystemet

SamspEL Arena 31mars

Den 31 mars kl. 13:00-15:00 genomförs den sjunde upplagan av SamspEL Arena. Denna gång riktas blickarna mot olika typer av elkonsumenter, och de roller de spelar i ett elsystem som blir allt mer smart.

I takt med att allt fler tekniska lösningar och tjänster blir tillgängliga på elmarknaden skapas nya förutsättningar för privata, offentliga och kommersiella konsumenter att styra och påverka sin egen el- och effektanvändning. Hur kan villaägare och kommersiella fastigheter ta steget från att vara passiva elanvändare till att bli smarta och flexibla resurser i elsystemet? Och vad är viktigt att tänka på för att inte riskera att exkludera konsumenter när elnätet blir smart? Detta är några av frågeställningarna som vi dyker ner i under vårens SamspEL Arena, kl. 13:00-15:00 den 31 mars. 

Digitalt med dialogen i huvudrollen 

Vårens SamspEL Arena blir den tredje i ordningen att genomföras digitalt – och även i det digitala formatet står dialogen i fokus. De två blocken byggs upp av intervjuer och panelsamtal, med inslag av publikinteraktion i form av slumpade nätverkssamtal. Moderator för eventet är Johanna Barr, elsystemexpert och vice vd för Power Circle. 

Program

13:00 – Välkomna!

Medverkande: Johanna Barr, elsystemexpert och vice vd för Power Circle. Peter Bennewitz, forskningshandläggare och programansvarig för SamspEL på Energimyndigheten.

13:05 – Elkonsumenter som flexibilitetsresurs och smarta nät för alla

Medverkande: Cajsa Bartusch Kätting, docent vid Uppsala universitet (projektledare för Privata, kommersiella och offentliga elkonsumenter som flexibilitetsresurs). Ekaterina Tarasova, forskare vid Linköpings universitet (projektledare för Smarta elnät – framtidens elnät för alla?). Mats Karlström, marknads- och försäljningschef på Ferroamp.

14:00 – Paus (10 min)

14:10 – Kommersiella fastigheter som flexibla och balanserande resurser i elsystemet

Medverkande: Viktor Persson, Siemens (projektledare för Hur kommersiella byggnader resurseffektivt kan balansera elsystemet genom förbrukningsflexibilitet). Johan Sellin, teknisk chef på Castellum. Jonas Persson, vd för Karlstad El- och Stadsnät.

15:00 – Avslut

Titta på eventet inspelning här.

SamspEL Arena är en seminarieserie som arrangeras av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten. Eventet riktar sig till den breda energibranschen, med syftet att i en branschkontext sprida kunskap och resultat från Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram SamspEL. Besök kunskapsportalen Framtidenselsystem.se för att ta del av information om forskningsprojekt, nyheter och andra event relaterade till SamspEL. 

Nytt från våra partners

Compleo ansluter till Power Circles partnernätverk  

Power Circles partnerkrets växer när Compleo nu välkomnas till nätverket. Med erfarenhet av att bygga laddstationer sedan 2009 är Compleo en hårdvaruleverantör och producerar laddstationer som levererar upp till 200 kW.  Compleo, med bas i Tyskland, är idag aktiva

Läs mer »