SamspEL Arena: Flexibilitet och nätkapacitet med CoordiNet-forum

CoordiNet forum and SamspEL Arena Seminar

Den 5 december 2019. Ta del av nya insikter från pågående piloter och projekt om flexibilitet och kapacitet. Välkommen till ett heldagsseminarium med CoordiNet-forum och SamspEL Arena.

Nu i vinter ska CoordiNet starta upp innovativa marknader för effektflexibilitet på flera platser i Sverige. I arbetet med att ta fram marknadsplatsen, dess plattform, processer och marknadsdesign har flera insikter kommit fram, som ger viktiga nycklar i arbetet med att frigöra mer flexibilitet och avhjälpa kapacitetsutmaningar.

Det pågår även flera andra projekt som presenterar idéer och lösningar kopplat till flexibilitet och kapacitet.

Energimyndigheten tillsammans med Power Circle och den svenska delen av CoordiNet bjuder nu in till ett heldagsseminarium för att sprida ny kunskap och diskutera hur detta ska kunna omsättas i konkret handling.

För vem: Seminariet är öppet dig från näringslivet, akademin eller offentliga sektorn, och som är intresserad av den senaste utvecklingen inom flexibilitet och nätkapacitet.

Plats: Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8, Stockholm
Tid: 5 december, kl. 9.30-17.00, med efterföljande mingel
Anmäl dig senast: 15 november

Anmäl dig här

Nytt från våra partners