NYHETER

Möt våra partners: Holtab

Spindeln i nätet   Som nätstationsleverantör ...

Lokala energisystem, tillgång eller utmaning för elnätet?

​Det sista seminariet i en serie av fem som Power ...

8 av 10 väljer laddbar bil – i vissa modeller

Det är fortsatt hög efterfrågan på laddbara bilar....

FLER NYHETER

FLER NYHETER

VAD GÖR VI?

PÅGÅENDE PROJEKT

Förstudie till internationellt kluster inom smarta elnät

Power Circle har startat ett projekt för att att skapa underlag för ett framtida näringslivskluster för internationalisering inom smarta elnät. Forum för Smarta Elnät och Teknikföretagen är involverade i arbetet som på sikt ska leda till utveckling och spridning av svensk innovation inom elsystemområdet i den globala ekonomin. ​Power Circle initierar i november 2017 ett projekt som ska ge underlag...

Läs mer

EVENT

Seminarium om lokala energisystem och microgrids

Lokala energisystem – tillgång eller utmaning för elnätet?   Microgrids och Lokala Energisystem kommer allt högre upp på agendan. Mer distribuerad elproduktion i framtiden, i kombination med nya tekniker för flexibilitet och prisfall på batterilager mm gör småskaliga system allt mer intressant.  Men även kommande direktiv från tex EU-nivå lutar åt att öppna upp möjligheter för lokala in...

Läs mer

Pågående projekt

Kunskapshöjande aktiviteter kring nya nättekniker – fortsättning

Syfte Projektet är en direkt fortsättning på vårt tidigare projekt KAN. Målet är att öka kunskapen hos nätägare och vindkraftsbransch om smart nätteknik och ökad systemintegration till fördel för en fortsatt satsning på vindbruk. Projektets syfte är att skapa ett forum för nätägare där information om smarta nättekniker och viktiga exempel kan lyftas fram samt att utreda hinder och möjligheter för ...

Läs mer
Fler aktiviteter

I BLICKFÅNGET

PARTNERS

Power Circle samlar ett stort antal företag från alla delar av energibranschen kring relevanta framtidsfrågor såsom elektrifiering av fordonssektorn, framtidens elnät och lagring av energi. Bland partnerföretagen finns energiföretag, tillverkare av produkter för elnät, laddinfrastruktur, solenergi och energilagring samt tjänsteleverantörer och lärosäten. Vi sprider information, synliggör elens fördelar, utbildar och påverkar beslutsfattare, skapar ny kunskap och utforskar relevanta framtidsfrågor.

Är ni en ambitiös aktör som på ett eller annat sätt påverkas av den pågående omställningen inom energisektorn? Då borde ni vara partnerföretag i Power Circle! Hör av er till info@powercircle.org eller fyll i era kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss.