VAD GÖR VI?

PÅGÅENDE UPPDRAG

Uppdrag SamspEL

Stödprojekt för spridning och nyttiggörande av forsknings- och innovationsprogrammet SamsPEL.

 

Energimyndigheten har genom ett nytt upphandlat projekt gett Power Circle i uppdrag att agera stödprojekt till forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL.  I uppdraget ingår löpande syntesarbete, konsolidering av kunskap och spridning av resultat från programmet. Stödprojektet kommer att arbeta tvärgående med kunskap från pågående och avslutade projekt inom programmet. Power Circle kommer också att vara sammanhållande för SamspELs konferenser och workshops.

 

Genom stödprojektet ges tillgång till en kanal för att nyttiggöra projektresultat. Till en början kommer ett övergripande syntesarbete baserat på arbete i befintliga projektgrupper att genomföras. Syntesarbetet kommer att fortsätta löpande under året och behandla olika teman som ingår i programmet. Projektgrupper som tillhör SamspEL ges även en källa till omvärldsbevakning relaterat framtidens elsystem genom kommande utskick av nyhetsbrev.
Om SamspEL

Forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL omfattar totalt 173 miljoner kronor under år 2016-2020. Programmet samlar Energimyndighetens insatser inom elsystemområdet och innefattar både samhällsvetenskapligt och tekniskt arbete.

 

Det svenska elsystemet står inför en period av genomgående och större förändringar, både på produktions- och användarsidan. Förändringarna innebär både nya möjligheter och utmaningar, bland annat inom säkerhet och kompetensförsörjning.

 

Samtidigt fortsätter det svenska kraftsystemet utvecklas mot att bli allt mer sammankopplat med omgivningen. Vårt kraftsystem påverkas därför mer och mer av utvecklingen i våra grannländer och utvecklingen globalt. All denna utveckling ställer krav på att satsningarna inom forskning och innovation anpassas till både svenska och globala förutsättningar.

 

Vad är SamspELs bidrag?

 

SamspEL ska stödja forskning, utveckling och innovation inom elnätsområdet och ska bidra till utvecklingen av ett helt förnybart elsystem – det sociotekniska systemet, dess aktörer och spelregler – och samspelet inom systemet. Programmet ska bidra till utvecklingen av ett elsystem som är flexibelt, resurseffektivt och robust. Det ska även bidra till att skapa värde för elanvändarna och bidra till utvecklingen av svenskt näringsliv.

 

Programmet riktar sig till alla aktörer som kan bidra till detta. De aktörerna kan till exempel vara samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga vid universitet och högskolor, men även offentlig sektor, företag eller institut.

 

Mer information

Läs mer om SamspEL och de projekt som beviljats medel på Energimyndighetens hemsida.

 

Mer information om stödprojektets aktiviteter kommer framöver. Under hösten 2018 kommer ett flertal aktiviteter att genomföras, både för befintliga men även blivande projektaktörer.

 

Har du synpunkter eller idéer på aktiviteter som skulle stärka SamspEL? Hör av dig till uppdragsledare Alexandra Andersson, Power Circle på alexandra.andersson@powercircle.org

Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /storage/content/61/191961/powercircle.org/public_html/wp-includes/functions.php on line 3297