Framtidsråd: V2X

Mall - Bilder till event (2)

Den 15 mars är alla partners välkomna till nästa framtidsråd* om V2X. Tekniken V2G har varit mycket i ropet det senaste året och just nu skriver vi en syntes om utvecklingen inom V2X (vehicle-to-everything), d.v.s. överföring av el mellan fordonets batteri och systemet som det är anslutet till​​. Syftet är att styra laddning och urladdning av effekt för att möjliggöra tjänster till hushåll, byggnader, elnätet eller andra elektriska system.

Välkomna till ett framtidsråd som tar utgångspunkt i vart utvecklingen står idag: Hur långt bort är det tills att detta kan bli verklighet? Hur ser olika aktörer i värdekedjan på vad som är möjligt och vilka hinder som kvarstår? Tillsammans får vi möjlighet till en framåtblickande diskussion om teknikens utveckling.

*Framtidsråd är exklusiva nätverksträffar för partners i Power Circle.

Arbetar du på en partnerorganisation men har inte fått anmälningslänken, kontakta [email protected].

Nytt från våra partners