Framtidsråd: V2X

Mall - Bilder till event (2)

Den 15 mars är alla partners välkomna till nästa framtidsråd* om V2X. Tekniken V2G har varit mycket i ropet det senaste året och just nu skriver vi en syntes om utvecklingen inom V2X (vehicle-to-everything), d.v.s. överföring av el mellan fordonets batteri och systemet som det är anslutet till​​. Syftet är att styra laddning och urladdning av effekt för att möjliggöra tjänster till hushåll, byggnader, elnätet eller andra elektriska system.

Välkomna till ett framtidsråd som tar utgångspunkt i vart utvecklingen står idag: Hur långt bort är det tills att detta kan bli verklighet? Hur ser olika aktörer i värdekedjan på vad som är möjligt och vilka hinder som kvarstår? Tillsammans får vi möjlighet till en framåtblickande diskussion om teknikens utveckling.

*Framtidsråd är exklusiva nätverksträffar för partners i Power Circle.

Arbetar du på en partnerorganisation men har inte fått anmälningslänken, kontakta [email protected].

Nytt från våra partners

Compleo ansluter till Power Circles partnernätverk  

Power Circles partnerkrets växer när Compleo nu välkomnas till nätverket. Med erfarenhet av att bygga laddstationer sedan 2009 är Compleo en hårdvaruleverantör och producerar laddstationer som levererar upp till 200 kW.  Compleo, med bas i Tyskland, är idag aktiva

Läs mer »