Bamboo Energy: Ny partner för flexibel energihantering

Bamboo ny

Power Circle är glada över att välkomna Bamboo Energy till partnernätverket. Bamboo Energy har utvecklat en plattform som syftar till att effektivisera hanteringen av flexibilitet och göra det enklare för både operatörer och konsumenter att tjäna pengar på flexibla energiresurser.

Företagets AI-drivna mjukvaruplattform är skapad för att integrera energiflexibilitet i energisystemet och marknaderna på ett effektivt sätt. Den erbjuder verktyg som möjliggör noggrann prognostisering och optimering av energianvändning samt hantering av energiflexibilitet i realtid för att generera energibesparingar och ytterligare intäkter genom att delta i stödmarknader. Genom att förbättra förmågan att förutse och anpassa sig till förändringar i tillgång och efterfrågan stöttar Bamboo Energys lösning en effektivare användning av förnybara energikällor. Detta ökar i sin tur energisystemets övergripande flexibilitet och stabilitet. Bamboo Energy är redan verksamt i Sverige inom RESCHOOL-projektet, där mjukvaruplattformen används för att låsa upp energiflexibiliteten i energisamhällen.

Manel Sanmartí, VD för Bamboo Energy, är entusiastisk över det nya partnerskapet:

– Vi ser mycket fram emot att starta i gång samarbetet med Power Circle. Genom att arbeta tillsammans får vi tillgång till ett dynamiskt nätverk av branschledare, värdefulla marknads-och lagstiftningsinsikter samt samarbetsmöjligheter. Detta bidrar inte bara till vår egen utveckling och tillväxt utan stärker också våra ansträngningar att driva på energiövergången i regionen.

Bamboo Energys engagemang för effektivisering och ökad kundnytta genom flexibilitet ligger i linje med Power Circles mål. Johanna Lakso, VD för Power Circle, välkomnar det nya samarbetet:

– Bamboo Energy representerar en ny våg av teknisk innovation som är viktig för utformandet av framtidens energisystem. Deras förmåga att omvandla energiflexibilitet till en värdefull tillgång speglar vår vision för en mer effektiv och hållbar energianvändning. Vi ser fram emot att samarbeta med Bamboo Energy och nyttja deras lösningar och expertis för att främja en hållbar och inkluderande energiframtid!

Läs mer om Bamboo Energy

Nytt från våra partners