Enfo ansluter till Power Circles partnernätverk

enfo

Elektrifieringen har en nyckelroll i omställningen mot ett fossilfritt samhälle och elsystemet ställs ständigt inför utmaningar med att hantera såväl ny produktion som större behov av el. Power Circles nya partner Enfo erbjuder verktyg och tjänster för efterfrågeflexibilitet som kan bidra med nytta för elsystemet men också till kostnadsbesparingar för flexibla elanvändare.

Elsystemet står inför en mängd utmaningar, där vi ser hur ny och alltmer decentraliserad fossilfri produktion i kombination med ett ökat elbehov leder till brist på elnätskapacitet och till volatila elpriser. Samtidigt är det viktigt att omställningen av energisystemet fortsätter och att nuvarande infrastruktur och elnät utvecklas för att inte bromsa elektrifieringen. Att enbart försöka förstärka befintliga nät kan dock vara tidskrävande och kostsamt, särskilt eftersom det krävs ett nät som kan hantera effekttoppar och längre perioder med hög belastning. Här finns möjligheter att utnyttja flexibiliteten inom energisystemet och börja använda näten på ett smartare sätt.

Enfo är en norsk teknikleverantör som erbjuder verktyg och tjänster för att bidra med efterfrågeflexibilitet i elsystemet. De är idag aktiva på flexibilitetsmarknader i Sverige, Norge samt Danmark och erbjuder helhetslösningar som täcker hela värdekedjan, från att identifiera och styra flexibla resurser till att delta på olika marknader, för att hjälpa kunder att anpassa sin energianvändning efter pris och tillgång på el. Enfo hjälper således sina kunder att minska sina elkostnader.

Enfo hjälper sina kunder att analysera tillgångar för att identifiera tillgänglig flexibilitet samt att aggregera dessa tillgångar för att säkerställa att minimikrav för budstorlekar uppfylls. Tillgångarna kopplas sedan upp via plattformen Enfo Flextools, som riktas mot flexibilitetsleverantörer, elhandlare, aggregatorer och elbolag som vill delta i flexibilitetsmarknaderna. Plattformen ger kunder tillgång till verktyg för att styra och övervaka sina flexibla resurser och ser till att alla tillgångar är i drift och uppkopplade till flera flexibilitetsmarknader.

– Vår teknologi är väl beprövad för såväl snabba frekvensmarknader som för lokala flexibilitetsmarknader och vi jobbar i dag med att knyta flexibla energikällor som batterier, tillverkning, industrier och liknande till Svenska Kraftnäts stödtjänster, säger Victoria Fearnley Landmark vd på Enfo.

I Sverige är Enfo idag aktivt med ett antal flexibilitetstjänster och har tillsammans med ett antal aggregatorer kopplat olika typer av tillgångar mot Svenska kraftnäts stödtjänster.

– Vi letar nu efter fler partnerskap i Sverige och söker också en ny medarbetare som kan ansvara för våra svenska satsningar, tillägger Victoria Fearnley Landmark.

– Från Power Circles håll ser vi ett stort intresse från en mängd aktörer att delta med flexibilitet på marknaderna men att det saknar kompetens eller teknik för att göra det. Här kan aktörer som Enfo bana väg för att mer flexibilitet blir tillgängligt i elsystemet. Jag ser fram emot att samarbeta mer tillsammans, säger Johanna Lakso vd på Power Circle.

Läs mer på Enfos hemsida: https://enfo.no/

Annons – Sverigechef/säljare: https://www.linkedin.com/jobs/view/3428988264/

Nytt från våra partners