Infinigrid och Power Circle: Partnerskap för en smartare energiframtid

Infinigrid 2

Power Circles partnernätverk växer och vi är glada över att nu välkomna Infinigrid, innovatörer inom smarta elnät.

 Infinigrid är specialiserat på att förbättra nätdrift och utveckling av kraftsystemet genom avancerad riskanalys, PRA (Probabilistic Risk Analysis). Deras programvara, Promaps Realtime, samlar in och analyserar stora mängder data, vilket skapar en digital tvilling av kraftsystemet som ger djup insikt i kraftsystem i nära realtid.

Insikterna gör det möjligt för nätoperatörer att effektivt förutse potentiella risker och justera sina strategier för att minska energiförluster på grund av störningar och fel, och därigenom optimera nätets prestanda.  Detta bidrar inte bara till en säkrare energiförsörjning, utan också till ökad flexibilitet och kapacitet i elnätet.

 Johanna Lakso, VD på Power Circle, kommenterar det nya samarbetet och Infinigrids bidrag:

– Infinigrids expertis inom kraftsystemanalys och engagemang för tillämpning av digitalisering är ett viktigt steg mot att möta framtidens energiutmaningar. Deras arbete med att säkerställa en framtidssäkrad nätinfrastruktur bidrar till elektrifieringen av samhället, och vi är glada att välkomna dem som partner.

 Robert Nyiredy, VD för Infinigrid, delar entusiasmen:

– Vi arbetar för att ge nätägare realtidsinformation om den förändrade riskbilden i deras elnät, en förutsättning för att kunna fatta rätt beslut i framtidens elsystem. Att gå med i Power Circle-nätverket är en spännande väg framåt för oss och vår strävan att förändra energisektorn.

Vi på Power Circle ser fram emot att utforska nya möjligheter genom vårt partnerskap med Infinigrid. Tillsammans strävar vi efter att bidra till en smartare framtid för energihantering och infrastruktur, med innovativ teknik vid rodret.

Läs mer om Infinigrid

Nytt från våra partners