Umeå Energi vill komma närmare kunderna

Green electric car charging depot

Från försörjare av el och värme till proaktiv aktör inom hållbara energilösningar. Umeå Energis förändrade roll som energibolag har bland annat resulterat i satsningar på uthyrning av solcellsanläggningar och utbyggnad av infrastruktur för elbilsladdning.

 

Redan för tre år sedan började Umeå Energi erbjuda solenergi till sina kunder. Sedan dess har både avtal och teknik utvecklats – för att slutligen landa i en helt ny affärsmodell som sjösattes under våren.

 

– Det handlar om att våra kunder nu kan hyra sin egen solcellsanläggning av oss under en avtalstid på tre år. Därefter finns möjlighet för kunderna att köpa loss anläggningen, berättar Henrik Bristav, hållbarhetsstrateg på Umeå Energi.

 

Henrik berättar att man nått en ny målgrupp tack vare satsningen på uthyrning av solpaneler.
– Tidigare var det främst personer över 50 år som hade råd att investera i en egen solcellsanläggning. Med vår nuvarande hyrlösning ser vi att många yngre människor och barnfamiljer tilltalas och vill hyra en anläggning av oss. Det känns positivt att solcellserbjudandet väcker ett stort intresse och engagemang.

 

Hållbart resande i Västerbotten
Utöver solenergi ligger lösningar för hållbart resande varmt om hjärtat för Umeå Energi. För att utveckla hela regionen satsar man bland annat på att bredda infrastrukturen för laddning av elbilar. Här ingår inte bara Umeå tätort utan hela Västerbotten.

 

– Som energibolag gäller det att vi är med och bygger ut elnätet i den takt som efterfrågan ökar. Just nu planerar vi exempelvis för ett antal nya snabbladdare på sträckan mellan Umeå och Hemavan samt längs Västerbottens kust, berättar Henrik.

 

Fastighetsnära helhetslösningar
I och med energibranschens förändring har Umeå Energis roll som energibolag också förändrats. Henrik menar att uppgiften i dag handlar om att hitta hållbara helhetslösningar som kommer närmare kunderna.

 

 
– Utmaningen för oss är att möta de nya förväntningar som våra kunder ställer på oss. Vi är inte riktigt vana vid det eftersom vår huvudsakliga uppgift tidigare har varit att enbart försörja hushållen med el och värme. Nu behöver vi ligga mer i framkant. Framöver kan det till exempel handla om att erbjuda energilagring kombinerat med andra fastighetsnära lösningar.

 
Umeå Energi medverkar också i uppbyggnaden av Umeås nya hållbara stadsdel Tomtebo Strand. Här planeras ett nytt bostadsområde med fokus på såväl miljömässig som ekonomisk och social hållbarhet. I projektet ingår, utöver Umeå Energi, bland annat Umeå kommun och flertalet olika byggaktörer.
– Detaljplanen arbetas fram nu under våren och planen är att byggstart ska ske om ett till två år. Att det blir solel är en lågoddsare, utöver det tittar vi bland annat på energilagring och off grid-lösningar. Även om vi som energibolag är tekniktunga är det spännande att få vara med och utforma lösningar där människor ska kunna bo hela livet.

 

 

Detta reportage är del av en serie där Power Circles partnerföretag, ett i taget, lyfter framtidsfrågor och en inblick i sin verksamhet.

 

Text: Big Words Publishing
Bild: Umeå Energi

Nytt från våra partners