Nya partnern Affärsverken skapar lokal balans 

Affärsverken partnerbild

Power Circle är glada att välkomna Affärsverken som ny partner i vårt växande nätverk. Med sin vision ”Balans tillsammans” är Affärsverken en ledande kraft i Karlskronas energiomställning som integrerar allt från energiproduktion till smarta nät och cirkulära tjänster. 

Affärsverkens arbete präglas av en strävan efter att skapa ett mer decentraliserat och flexibelt energisystem. Genom modellen ”Energitriangeln” illustrerar företaget relationen mellan produktion, förbrukning och lagring och betonar vikten av att dessa styrs utifrån tillgång och efterfrågan. För att hitta de bästa lösningarna genomför Affärsverken kontinuerliga tester av nyckelkomponenter, så som exempelvis batterilager och elbilsladdning, samt utvecklar och förstärker den förnybara elproduktionen i Karlskrona. Exempel på det senare är deras samarbete med Karlskrona Solpark och förbättringar i värmeverken. 

Anna Hammartorp, affärsområdeschef Energi på Affärsverken, kommenterar det nya partnerskapet: 

– Att vara en del av Power Circle ger oss nya möjligheter att samarbeta, påverka och dela med oss av våra erfarenheter och framsteg med andra aktörer inom energisektorn. Tillsammans kan vi göra betydande framsteg i energiomställningen och bidra till en hållbar och balanserad framtid för alla.

Affärsverkens investering i smarta elnät är en central del av deras bredare engagemang för en hållbar energiomställning, vilket ligger i linje med Power Circles målsättningar. Genom att utveckla digitaliserade och uppkopplade elnät möjliggör Affärsverken en effektivare styrning och mätning av effektflöden. Detta är inte bara en teknisk förbättring utan helt avgörande för att kunna hantera den ökande komplexiteten på energimarknaden. 

Johanna Lakso, VD för Power Circle, välkomnar det nya samarbetet: 

– Affärsverken har ett innovativt och framåtblickande tänkande som vi värdesätter i vårt nätverk. Deras arbete med smarta energilösningar och vision om en ökad lokal balans är ett viktigt bidrag till att accelerera elekrifieringen. Vi är glada över att inleda samarbetet med Affärsverken och ser fram emot de insikter och erfarenheter de kommer att tillföra.

Läs mer om Affärsverken 

Nytt från våra partners