Partnerskap

Power Circle samlar ett nätverk med partners som på olika sätt är nyfikna på elektrifiering och framtidens elsystem. Bland våra partners finns nätbolag, energiföretag, teknikbolag, e-mobilityaktörer, lärosäten, förnybartaktörer och branschorganisationer. Vi sprider information, synliggör elens fördelar, utbildar och påverkar beslutsfattare, skapar ny kunskap och utforskar relevanta framtidsfrågor. 

Är ni en ambitiös aktör som på ett eller annat sätt påverkas av den pågående omställningen inom energisektorn? Vill ni ta del av ett spännande nätverk och vår omvärldsbevakning. Då borde ni vara partnerföretag i Power Circle!

Pink and teal network illustration

Vad innebär partnerskapet?

  • Ni får tillgång till ett spännande nätverk genom event och framtidsråd.
  • Ni får dela av omvärldsbevakning inom elektrifiering, energilager och förnybart.
  • Ni stöder en organisation som utforskar viktiga framtidsfrågor för elsystemet.
  • Ni kan delta i kunskapsprojekt och hitta relevanta samarbetspartners.
  • Ni betalar en årlig avgift som beror på storleken på er organisation.

Partnernytt

Håll dig uppdaterad om vad som händer hos våra partners

Hör av dig!

Ask us illustration